Hlavná stránka Verejné obstarávanie

Piate nadnárodné stretnutie projektu: Erasmus + KA2

"Bezpečná energia – energia pre budúcnosť“

v Českej republike v Plzni, v dňoch 7. - 11. 3. 2016

Posledné projektové stretnutie malo v réžii Stredné odborné učilište elektrotechnické v Plzni. Na podujatí sa zúčastnili všetci projektoví partneri, pre ktorých hostiteľská škola pripravila náročný a veľmi zaujímavý pracovný program. Na pôde školy účastníkov privítal jej riaditeľ Ing. Jaroslav Černý. Porozprával im o koncepcii vyučovania a víziách školy do budúcnosti, o aktuálnom dianí a jej fungovaní, o úspechoch a aktivitách súvisiacich s projektom.

 

Po úvodných informáciách všetci hostia absolvovali prehliadku priestorov školy, predovšetkým odborných, špičkovo vybavených učební, v ktorých sa uskutočnili aj niektoré projektové aktivity. Mali sme možnosť zúčastniť sa na vyučovacích hodinách na odbornom výcviku v moderných laboratóriách, kde sa študenti zaoberali problematikou výroby a spotreby elektrickej energie a jej dopadov na životné prostredie. V ďalších dňoch sme sa zúčastnili na odborných exkurziách v energetických podnikoch, na Elektrotechnickej fakulte a v Techmania centre. Najviac praktických informácií sme získali v podniku s názvom Prvá teplárenská spoločnosť, v ktorej sa spájalo viac druhov zdrojov energie – uhlie, biomasa, oleje a iné nezávadné odpady z regionálnych poľnohospodárskych podnikov.

 

Kvalitatívne hodnotenie projektových aktivít a ich výsledkov bolo hlavným bodom pracovných rokovaní. Spoločne v rámci partnerských diskusií sme prehodnotili a rekapitulovali aj kvalitu vytvorených intelektuálnych výstupov, ich propagáciu a disemináciu vo svojich krajinách. Pripomenuli sme si dôležité dátumy – termín a prípravu multiplikačného podujatia a podanie záverečnej správy dôležitej pre úspešné ukončenie projektovej spolupráce. Partnerská škola pre nás pripravila i ďalšie aktivity, ktoré viedli k poznaniu regiónu, jeho histórie i modernej súčasnosti, tiež prírodných krás. Pracovné stretnutie bolo zorganizované na vysokej úrovni a splnilo naplánované ciele.

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?