Hlavná stránka Ocenenie "Vynikajúci pedagóg"

Ing. Mariana Chalmovská prebrala ocenenie
"Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2015"

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v pondelok 23. marca 2015 v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne konalo slávnostné odovzdávanie ocenenia "Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2015". Podujatie spoločne pripravil Trenčiansky samosprávny kraj a Okresný úrad Trenčín - odbor školstva. Naša kolegyňa Ing. Mariana Chalmovská bola medzi najlepšími ocenenými pedagógmi a prevzala si plaketu J. A. Komenského z rúk predsedu TSK Jaroslava Bašku. Ocenenie bolo udelené za vynikajúce výchovno-vyučovacie výsledky vo vyučovaní odborných strojárskych predmetov a významné úspechy dosiahnuté so žiakmi na rôznych súťažiach, olympiádach a v Stredoškolskej odbornej činnosti. Poďakovanie jej patrí aj za organizáciu Handlovských dní techniky a prácu v mnohých projektoch podporujúcich skvalitnenie výučby na našej škole.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia a entuziazmu do ďalšej práce.

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?