Hlavná stránka Premena tradičnej školy na modernú 2014-2015

Projekt Premena tradičnej školy na modernú 2014 - 2015

O projekte

Ciele a aktivity projektu

Aktivita 1.1 - Inovácia obsahu vzdelávania a odborných učební v ekonomických predmetoch

Aktivita 2.1 - Poskytovanie kariérneho poradenstva

Aktivita 3.1 - Realizácia odborných školení pedagógov

Inovácia systému odborného vzdelávania pre potreby trhu práce

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?