Hlavná stránka
Stredná odborná škola Handlová

Otvor srdiečko pre dobrú vec

Valentínska kvapka krvi

Odber sa uskutoční 16. februára 2016 (utorok)
od 7:30 do 11:00 hod.
v budove "C" SOŠ Handlová, Lipová 8

Kvapku krvi "nevygoogliš", ale môžeš ju darovať a ...

 

Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2016/2017

Kritériá prijímacieho konania na študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu pre školský rok 2016/2017

 

Čítať celý článok...
 

Hlásiš sa po skončení základnej školy na štúdium na našu školu?

Otestuj sa zo slovenského jazyka
vzorový test č.1

Otestuj sa z anglického jazyka

vzorový test č.1
vzorový test č.2
vzorový test č.3
vzorový test č.4

Otestuj sa z nemeckého jazyka
vzorový test č.1

Otestuj sa z matematiky

sada príkladov č.1
sada príkladov č.2
 

L U D E V Í T

14. 12. 2015 sa stodvadsať žiakov SOŠ Handlová (2.A,B,C, 4.B,C,D, 2.T) zúčastnilo multimediálneho predstavenia – Ludevít.

Predstavenie sa uskutočnilo v DK Prievidza pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta Prievidza.

Žiaci sa pútavou formou zoznámili so životom a tvorbou Ľudovíta Štúra. Spoznali Štúra nie len ako významného národného dejateľa, ale aj ako človeka húževnatého a cieľavedomého, na ktorého s úctou spomínali jeho súčasníci a celý národ.

 

NÁHRADNÝ A OPRAVNÝ TERMÍN MATURITNÝCH SKÚŠOK
MIMORIADNY TERMÍN

Dňa 9. februára 2016 (utorok) od 08,00 hod. sa bude konať na SOŠ Handlová (blok-D)

NÁHRADNÝ A OPRAVNÝ TERMÍN MATURITNÝCH SKÚŠOK - MIMORIADNY TERMÍN :

  • Praktická časť odbornej zložky študijného odboru 6851 N sociálno-právna činnosť
  • Teoretická časť odbornej zložky študijného odboru 6851 N sociálno-právna činnosť
  • Ústna forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry
  • Ústna forma internej časti z anglického jazyka
  • Ústna forma internej časti z nemeckého jazyka
  • Teoretická časť odbornej zložky študijného odboru 3918 6 technické lýceum- strojárstvo
 

Master of Rhetoric Trenčín 2015 – 2nd place

V decembrovom krajskom kole súťaže v rétorike v anglickom jazyku Master of Rhetoric organizovanej v spolupráci Krajského centra voľného času v Trenčíne a SOŠ obchodu a služieb našu školu reprezentovali Lukáš Cibula (2.B) v kategórii mladší žiaci a Viktória Laubertová (4.L) v kategórii starší žiaci, obaja víťazi školského kola.

Pre súťažiacich boli v Trenčíne pripravené dve úlohy. V nepripravenom prejave mali súťažiaci za úlohu sťaby moderátori módnej prehliadky opísať modelku, ktorú si vyžrebovali. Druhou súťažnou disciplínou bol pripravený prejav na tému – Významná športová, spoločenská, či umelecká udalosť svojho mesta alebo regiónu.

V silnej konkurencii získala V. Laubertová vynikajúce druhé miesto.

Jej dojmy (samozrejme v angličtine) si môžete prečítať tu:

Čítať celý článok...
 

Školské kolo Olympiády ľudských práv

Školské kolo XVIII. ročníka Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže sa uskutočnilo na pôde našej školy dňa 11. decembra 2015, v audio učebni od 8,00 hod. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Olympiády sa zúčastnilo 14 žiakov 3.A triedy , študijný odbor: bilingválna obchodná akadémia. Príprava a priebeh súťaže boli v réžii Ing. J. Kubálekovej a Mgr. S. Švajlenovej.

Študenti mali možnosť overiť si poznatky z predmetov dejepis, občianska náuka, právna náuka a etická výchova pri riešení problémových úloh zameraných na nosnú tému: „Ľudská dôstojnosť“.

K úspešným riešiteľom školského kola patria:

Ema Rudinská – 1. miesto
Christián Daniš – 2. miesto
Linda Mihaliková – 3. miesto

Víťazka súťaže, Ema Rudinská, sa 4. februára 2016 zúčastní krajského kola spolu s náhradníkom Christiánom Danišom. Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov pri reprezentácii našej školy .

Ing. Jana Kubáleková

 

Stáž študentov bilingválnej OA vo Wrexhame
v rámci projektu Internacionalizácia odborného vzdelávania Erasmus+ KA1

V dňoch 8.11. – 27.11.2015 sa celkovo 12 žiakov z bilingválnych tried odboru obchodná akadémia  (II.A, III.A) zúčastnilo 3-týždňového študijného pobytu vo Wrexhame (Wales) na škole Coleg Cambria – Yale – Veľká Británia. Cieľom bolo zlepšiť a zdokonaliť jazykové znalosti všeobecné ale hlavne odborné jazykové ale aj praktické znalosti v oblasti podnikania Pobyt sa realizoval v rámci projektu EÚ – Erasmus + - Internacionalizácia odborného vzdelávania. 

Čítať celý článok...
 
Patria vianocne prazdniny medzi tvoje oblubene?

Kto je práve prihlásený

Máme online 35 hostí