SOŠ Handlová

 • Exkurzia v NR SR

  Dňa 30.11.2016 sa vybraní žiaci z 3.B, 3.E, 3.F, 4.A, zúčastnili exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky, kde mali možnosť vidieť zákonodarný zbor v plnom pracovnom režime. Práve sa konala 11.schôdza a naživo sme aspoň na chvíľu boli prítomní na rokovaní a hlasovaní prítomných politikov.

  Čítať ďalej...  
 • „Čistá energia- zelené riešenie pre Európu“
  Erasmus +KA2

  V utorok 29.11. sme na pôde našej školy privítali partnerov z Bulharska, Českej republiky, Estónska, Grécka, Slovinska a Turecka, pretože v rámci projektu „Čistá energia- zelené riešenie pre Európu“ sa na našej škole konalo prvé nadnárodné stretnutie a prvá krátkodobá školiaca aktivita študentov a učiteľov všetkých partnerských škôl.

  Čítať ďalej...  
 • Ponuka pre maturantov - vzdelávanie a práca súčasne

  tiar

  Vážený rodič, ako možnosť smerovania a uplatnenia Vášho dieťaťa po skončení strednej školy si Vám dovoľujeme dať do pozornosti Technologický Inštitút A. Ruprechta. TIAR ponúka 3-ročný vzdelávací program doplnený praxou vo výrobných prevádzkach s istotou zamestnania v našej spoločnosti po jeho ukončení (+ mesačnou mzdou). Podrobnosti sa dozviete v priloženej brožúre. Ak Vás táto možnosť pre Vaše dieťa zaujme alebo potrebujete viac informácií, určite nás kontaktujte.

  Technologický inštitút A. Ruprechta

  Čítať ďalej...  
 • Európsky týždeň odborných zručností 2016

  VET Week 2016 Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie, ktorá je základným kameňom tzv. New Skills Agenda pre Európu. Hlavným cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu, zabezpečiť kvalitný rozvoj ľudského kapitálu a zvýšiť zamestnateľnosť, konkurencieschopnosť a rast Európy.

  Oficiálny termín podujatia je 5. – 9. december 2016, kedy budú prebiehať rôzne aktivity v rámci celej EÚ.Do projektu sa dá prihlásiť aj s aktivitami, ktoré spĺňajú kritériá a napĺňajú ciele projektu, a to od 1.9.2016 do 31.12.2016.

  Čítať ďalej...