Hlavná stránka
Stredná odborná škola Handlová

Výchovný poradca informuje ...

 

20. 10. 2014

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA AKADÉMII OZBROJENÝCH SÍL A KURZ MATEMATIKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 

Dňa 4.novembra 2014 sa uskutoční na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši deň otvorených dverí. Organizátorom je rektorát Akadémie.

Začiatok 09.30 h. - aula AOS, predpokladané ukončenie 12.30 h.

Program:

  1. Otvorenie a predstavenie Akadémie ozbrojených síl generála M.R.Štefánika.
  2. Podmienky prijatia na štúdium.
  3. Predstavenie študijných programov a vojenského programu kadeta..
  4. Ukážka vyučovacích a ubytovacích priestorov.
Čítať celý článok...
 

Projekty európskeho významu

Stredná odborná škola Handlová pokračuje aj v tomto školskom roku v dlhoročnej tradícii úspešnej realizácie projektov medzinárodného významu, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou moderného vzdelávania. Zapojili sme sa do nového programu Erasmus+ Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, ktorý vyhlásila Európska únia na roky 2014 – 2020.

Naša škola bola úspešná hneď v dvoch kategóriách Výzvy 2014:

v kategórii KA1 pre odborné vzdelávanie a prípravu – Mobility jednotlivcov
a v kategórii KA2 pre školské vzdelávanie – Strategické partnerstvá.

Projekt Internacionalizácia odborného vzdelávania je zameraný na zvýšenie odborných zručností a jazykových kompetencií žiakov v odboroch bilingválna obchodná akadémia, mechanik počítačových sietí, elektrotechnika, mechatronika a technické lýceum. Do projektu sú zapojení aj pedagógovia, ktorí majú záujem naďalej získavať nové skúsenosti a vyučovacie metódy a zapracovávať ich do vzdelávacích programov. Celkom v tomto projekte vycestuje 94 účastníkov.

Projekt Bezpečná energia a vytvorené strategické partnerstvo škôl má posilniť ekologické správanie jednotlivca a zvýšiť záujem študentov o riešenie tejto otázky a zmeniť ich postoj v správaní sa k životnému prostrediu. Chceme na problematiku poukázať z globálneho aspektu, v medzinárodnom meradle tak, aby účastníci pochopili, že toto je celosvetový problém. Výstupom projektu bude publikácia Bezpečná energia a multimediálne DVD, ktoré využijú učitelia pri vyučovaní enviromentálnych tém.

Partnermi projektov sú školy Coleg Cambria Wrexham, Střední odborné učiliště Plzeň, Integrovaná střední škola Sokolnice, Model High School of Mathematics Academician Kiril Popov Plovdiv a Maltepe anadolu Lisesi Istanbul.

Oba projekty sú dlhodobé a ich aktivity naplánované až do roku 2016. Ich realizácia sa už začala. V súčasnosti 12 žiakov odboru bilingválna obchodná akadémia a 2 pedagógovia sú na trojtýždňovej stáži vo Wrexhame. V novembri 2014 vycestuje skupina 12 žiakov odborov mechanik počítačových sietí, mechatronika a technické lýceum na pobyt do Plzne.

Aktuálne informácie o priebehu a výsledkoch projektov sa dozviete na webovej stránke Strednej odbornej školy Handlová.

Ing. Janka Dežerická
koordinátor projektu

 

SOŠ Handlová zrenovuje hľadisko

Projekt "Miesto, kde to žije"  sa uskutočnil vďaka podpore z programu SPPoločne

Stredná odborná škola v Handlovej sa už po druhýkrát zapojila do programu SPPoločne a na základe výsledkov verejného hlasovania získala finančnú podporu na svoj podaný projekt pod názvom "Miesto, kde to žije". Ústrednou myšlienkou projektu je renovovanie hľadiska okolo futbalového ihriska a zároveň posilnenie enviromentálnej výchovy a dobrovoľníckej práce v prospech širokej verejnosti, mládeže, priaznivcov spoločenských podujatí. Vynovené hľadisko umožní organizovať zo strany školy ale aj mesta podujatia pod holým nebom, pri ktorých nebude problém so sedením. Okrem renovácie hľadiska, zahŕňa projekt aj zveľadenie okolia priestoru hľadiska dobrovoľníkmi a odstránenie nepotrebnej zelene. Pôjde tak o posilnenie environmentálnej výchovy u žiakov, mladých ľudí, ale aj o uvedomenie si, že prostredie okolo nás treba zveľaďovať a nie ničiť a škodiť všetkým.

Naplnenie cieľa zároveň oživí areál mladými ľuďmi, ktorí vyhľadávajú miesto na oddych, relaxovanie a spoločenské podujatia. V areáli chýba väčší priestor na sedenie, kde by aj žiaci mohli tráviť teplé dni počas voľných hodín vonku alebo si urobiť hodinu na čerstvom vzduchu.

Naplánované projektové aktivity by mali prispieť k vytvoreniu väčších príležitostí, kde by žiaci školy, ľudia a okolitá verejnosť trávili voľný čas, spríjemnili si chvíle pokoja, oddychu na čerstvom vzduchu a pri akciách sa mohli kultúrne vyžiť. Zveľadí sa samotný areál, vytvorí plnohodnotný priestor.

Mgr. Lucia Madajová

 

Kurz letných športov v Žiarskej doline

V termíne od 15. 9. - do 19. 9. 2014 sa 33 študentov našej školy (z tried 2.A, 2.B, 2.C, 2.E, 3.A, 3.B) a 4 pedagógovia zúčastnili povinného kurzu pohybových aktivít zameraných na letné športy formou pobytu v Žiarskej doline. Ubytovaní sme boli v hoteli Spojár, ktorý sa nachádza v prekrásnom prostredí kúsok od ústia Žiarskej doliny. Programová náplň bola pestrá a takmer všetko čo bolo naplánované vedúcim kurzu (Mgr. B. Ľahký) účastníci splnili. Počasie bolo priam ukážkové a tak sme mohli absolvovať v pondelok výstup na Žiarsku chatu (1324 m n. m), v utorok namáhavú túru na Baranec (2184 m n. m), v stredu relaxovať v aquaparku Tatralandia, vo štvrtok sa lanovkami vyviezť na Chopok (2024 m n. m) a pri zostupe sa kochať krásou Nízkych Tatier a Liptova a v piatok dopoludnia športovať podľa vlastného záujmu. Spokojnosť s pobytom v znení: „Toto bol super kurz, ďakujem", vyjadril za študentov pri záverečnom hodnotení Tomáš Zaťko (2.C). Známa veta z televíznej reklamy: "Ale je tu krásne...", určite vystihuje pocity väčšiny účastníkov kurzu.

Ing. Darina Krónerová

 
Aktualne som:

Kto je práve prihlásený

Máme online 5 hostí