Hlavná stránka
Stredná odborná škola Handlová

Odborná stáž študentov obchodnej akadémie – bilingválne štúdium - vo Walese, Wrexham

V dňoch 4.10. 2014 – 25.10. 2014 sa študenti z II.A a III.L, celkom 12 žiaci odboru obchodná akadémia – bilingválne štúdium zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ zahraničnej odbornej stáže v škole Coleg Cambria – Yale, Wrexham, Veľká Británia.

Cieľom odbornej stáže bolo rozšíriť si jazykové kompetencie v odbornej terminológii anglického jazyka, znalosti a praktické zručnosti v oblasti podnikania a cestovného ruchu. Študenti diskutovali o obchodnej etike v rôznych krajinách sveta, učili sa ako napísať životopis a žiadosť do zamestnania, ako si založiť vlastnú firmu, získať počiatočný kapitál, nájsť vhodný predmet podnikania a presvedčiť potencionálneho zákazníka o kvalite poskytovaných služieb resp. výrobkov. Naučili sa na čo upriamiť pozornosť pri prezentovaní firmy a tiež obchodovaní na burze cenných papierov. Stretli sa s reálnymi podnikateľmi, ktorí ich oboznámili so svojimi skúsenosťami pri zakladaní firmy, jej úspechmi a problémami a predovšetkým so získavaním si zákazníkov. Učili sa ako zorganizovať prácu vo firme, zaradiť pracovníkov na pracovné miesto, určovať spôsoby odmeňovania.

Čítať celý článok...
 

Sieťari zo SOŠ Handlová – nový nástup do medzinárodných úspechov

Dve prvé, dve druhé, dve šieste, dve siedme a jedno desiate miesto získali študenti SOŠ Handlová na deviatom ročníku národného kola sieťarskej súťaže Networking Academy Games – NAG 2014 v laboratóriách počítačových sietí TU Košice. Aj počtom súťažiacich, aj výsledkami bola SOŠ Handlová najúspešnejšou strednou školou na tejto súťaži. Do histórie prestížnej NAG sa zapísali svojimi víťazstvami hlavne Martin Tonhauzer a Jakub Pullmann. Absolútnym víťazom v kategórii UNI do 26 rokov sa stal Martin Tonhauzer, ktorý porazil nielen svojich rovesníkov, ale aj vysokoškolákov z FIIT STU v Bratislave, ŽU v Žiline a TU Košice. Jakub Pullmann zvíťazil v kategórii NetRiders a postúpil do stredoeurópskeho kola. Tam v tvrdej konkurencii 32 študentov z 12 krajín obsadil pekné 14 miesto. Veríme, že Jakub predznamenal návrat SOŠ Handlová do medzinárodných sieťarskych súťaží a že bude mať v budúcich rokoch nemenej úspešných nasledovníkov. Pripomeňme medzinárodné úspechy sieťarov zo SOŠ Handlová: rok 2008 – 1. a 3. miesto na FIT VUT Brno, rok 2009 – 2. miesto na STU v Bratislave, rok 2010 – 2. miesto Debrecín, Maďarsko a rok 2011 – 3. miesto, polytechnická univerzita Bukurešť, Rumunsko.

http://www.tvnoviny.sk/domace/1775750_mlady-slovak-vyhral-na-medzinarodnej-sutazi-pocitacovych-sieti
http://www.itnews.sk/spravy/biznis/2014-10-24/c165748-slovensky-student-vyhral-medzinarodnu-sutaz-sietovych-odbornikov
http://www.aktuality.sk/clanok/264170/mlady-slovak-zabodoval-na-medzinarodnej-sutazi-pocitacovych-sieti/

Handlová, 27. október 2014

Ján Krausko
Cisco Academy Handlová
SOŠ Handlová

 

 

Výchovný poradca informuje ...

 

20. 10. 2014

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA AKADÉMII OZBROJENÝCH SÍL A KURZ MATEMATIKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 

Dňa 4.novembra 2014 sa uskutoční na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši deň otvorených dverí. Organizátorom je rektorát Akadémie.

Začiatok 09.30 h. - aula AOS, predpokladané ukončenie 12.30 h.

Program:

  1. Otvorenie a predstavenie Akadémie ozbrojených síl generála M.R.Štefánika.
  2. Podmienky prijatia na štúdium.
  3. Predstavenie študijných programov a vojenského programu kadeta..
  4. Ukážka vyučovacích a ubytovacích priestorov.
Čítať celý článok...
 

Projekty európskeho významu

Stredná odborná škola Handlová pokračuje aj v tomto školskom roku v dlhoročnej tradícii úspešnej realizácie projektov medzinárodného významu, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou moderného vzdelávania. Zapojili sme sa do nového programu Erasmus+ Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, ktorý vyhlásila Európska únia na roky 2014 – 2020.

Naša škola bola úspešná hneď v dvoch kategóriách Výzvy 2014:

v kategórii KA1 pre odborné vzdelávanie a prípravu – Mobility jednotlivcov
a v kategórii KA2 pre školské vzdelávanie – Strategické partnerstvá.

Projekt Internacionalizácia odborného vzdelávania je zameraný na zvýšenie odborných zručností a jazykových kompetencií žiakov v odboroch bilingválna obchodná akadémia, mechanik počítačových sietí, elektrotechnika, mechatronika a technické lýceum. Do projektu sú zapojení aj pedagógovia, ktorí majú záujem naďalej získavať nové skúsenosti a vyučovacie metódy a zapracovávať ich do vzdelávacích programov. Celkom v tomto projekte vycestuje 94 účastníkov.

Čítať celý článok...
 

SOŠ Handlová zrenovuje hľadisko

Projekt "Miesto, kde to žije"  sa uskutočnil vďaka podpore z programu SPPoločne

Stredná odborná škola v Handlovej sa už po druhýkrát zapojila do programu SPPoločne a na základe výsledkov verejného hlasovania získala finančnú podporu na svoj podaný projekt pod názvom "Miesto, kde to žije". Ústrednou myšlienkou projektu je renovovanie hľadiska okolo futbalového ihriska a zároveň posilnenie enviromentálnej výchovy a dobrovoľníckej práce v prospech širokej verejnosti, mládeže, priaznivcov spoločenských podujatí. Vynovené hľadisko umožní organizovať zo strany školy ale aj mesta podujatia pod holým nebom, pri ktorých nebude problém so sedením. Okrem renovácie hľadiska, zahŕňa projekt aj zveľadenie okolia priestoru hľadiska dobrovoľníkmi a odstránenie nepotrebnej zelene. Pôjde tak o posilnenie environmentálnej výchovy u žiakov, mladých ľudí, ale aj o uvedomenie si, že prostredie okolo nás treba zveľaďovať a nie ničiť a škodiť všetkým.

Naplnenie cieľa zároveň oživí areál mladými ľuďmi, ktorí vyhľadávajú miesto na oddych, relaxovanie a spoločenské podujatia. V areáli chýba väčší priestor na sedenie, kde by aj žiaci mohli tráviť teplé dni počas voľných hodín vonku alebo si urobiť hodinu na čerstvom vzduchu.

Naplánované projektové aktivity by mali prispieť k vytvoreniu väčších príležitostí, kde by žiaci školy, ľudia a okolitá verejnosť trávili voľný čas, spríjemnili si chvíle pokoja, oddychu na čerstvom vzduchu a pri akciách sa mohli kultúrne vyžiť. Zveľadí sa samotný areál, vytvorí plnohodnotný priestor.

Mgr. Lucia Madajová

 
Aktualne som:

Kto je práve prihlásený

Máme online 10 hostí