Hlavná stránka
Stredná odborná škola Handlová

Prajeme Vám všetkým krásne prežitie letných prázdnin, plných oddychu a nových zážitkov, aby ste do nového školského roka načerpali veľa nových síl.

Termíny opravných skúšok

 • od 2. júla 2014 (streda) - 1. - 3. ročník od 8.00 hod.
 • od 25. augusta 2014 (pondelok) - 1. - 4. ročník od 8.00 hod. (25.8.2014 od 11.00 hod.)

Žiaci, ktorí nemajú ukončenú klasifikáciu z viacerých predmetov, budú konať komisionálne skúšky podľa harmonogramu, o ktorom dostanú informácie od svojich triednych učiteľov.

 

Opravný a náhradný termín maturitných skúšok

 • 16. september 2014 (utorok) od 8.00 hod.
 

Naše poďakovanie

Dňa 24. júna 2014 prebehol na našej škole v poradí už 9. ročník Dňa zdravia – dňa bez stresu v škole, zameraný na humanizáciu, estetizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu, na podporu zdravého životného štýlu a na ukážky ochrany a záchrany života v ohrození.

Náš Deň zdravia sa svojím bohatým programom dostal do povedomia nielen našim študentom a zamestnancom školy, ale s nadšením ho navštevujú i žiaci handlovských základných škôl i široká verejnosť mesta Handlová.

Svojou aktívnou účasťou náš Deň podporili:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, so sídlom v Bojniciach, ich poradňa zdravia, ktorí u nás vykonávali bezplatne meranie tlaku a hladiny cholesterolu v krvi.

Ďakujeme.

Všeobecná zdravotná poisťovňa – pobočka Prievidza, ktorí nám pomocou telesného analyzéru TANITA odmerali váhu, telesný vicerálny tuk, vodu, bazálny metabolizmus, objem svalovej hmoty, fyzickú kondíciu, osteoporózu... Dozvedeli sme sa, prečo máme boliestky, vysoký krvný tlak, cholesterol, cukrovku .... a iné.

Ďakujeme.

Slovenský červený kríž Prievidza zastúpený pani riaditeľkou Lukáčiovou, ktorá poukázala na význam poskytovania prvej pomoci a predviedla názornú ukážku resuscitácie. Účastníkom sa taktiež meral tlak.

Ďakujeme.

Dobrovoľný hasičský zbor z Janovej Lehoty už po tretíkrát potešil, ale i inšpiroval mladých účastníkov Dňa zdravia ukážkou ich pripravenosti pomáhať pri záchrane ľudských životov, či materiálnych hodnôt.

Ďakujeme.

Oriflame – prezentoval zdravý životný štýl, starostlivosť o hygienu a kultúru tela.

Ďakujeme.

Šermiarska skupina Bojník z Bojníc – svojím vystúpením s historickou tematikou poučila i zabavila.

Ďakujeme.

Národná transfúzna stanica Martin si od nás odniesla takmer 10 litrov vzácnej tekutiny – krvi od obetavých darcov z radov zamestnancov a študentov našej školy.

Veľké ďakujem patrí:

 • Otovi Čertíkovi z 3. C triedy
 • Lukášovi Piešovi z 3. B triedy
 • Lucii Píšovej z 3. B triedy
 • Petrovi Bitarovi z 3. B triedy
 • Kláre Vozárikovej z 3. B triedy
 • Ondrejovi Krumlovskému z 3. B triedy
 • Radoslavovi Malinovi z 3. B triedy
 • Jakubovi Šimurkovi z 3. E triedy
 • Tiborovi Králikovi z 3. A triedy
 • Petrovi Halmešovi z 3. D triedy
 • Mgr. Vierke Uhrinovej
 • Mgr. Jarke Jendrušákovej
 • Mgr. Renáte Lukáčiovej
 • Nikole Goberšicovej
 • Jozefovi Kmeťovi

Ďakujeme.

 

Finančne náš Deň podporili:

Rada rodičovského združenia pri SOŠ Handlová

Odborový zväz pri SOŠ Handlová

Ďakujeme.

 

Všetci sme tento deň prežili naozaj bez stresu, v dobrej nálade a odchádzali sme s pocitom , že sa vieme o svoje zdravie a bezpečnosť postarať, a keď to predsa nezvládneme sami, máme sa na koho spoľahnúť.

Ešte raz vyjadrujeme srdečné poďakovanie všetkým, ktorí nášmu Dňu verili a aktívne sa ho zúčastnili, či podporili a tešíme sa už teraz na spoluprácu pri príprave 10. ročníka v budúcom školskom roku 2014/2015.

Handlová 03. 07. 2014

S pozdravom

Mgr. Jozef Barborka
riaditeľ SOŠ Handlová

Posledná úprava Štvrtok, 10 Júl 2014 07:03
 

Školský výlet na Pustý hrad

Keď sa povie školský výlet, každý z nás si predstaví kopu super zážitkov, nové miesta, zaujímavé veci a milých ľudí. To všetko sme zažili 26. júna 2014 na školskom výlete na Pustý hrad vo Zvolene s triedami 1.C, 1. D a 2.A. Už ráno v autobuse vládla príjemná nálada, všetci sa tešili, čo ich čaká. Po výstupe na kopec nad mestom Zvolen sa pred nami vynorila krajina, ktorá nám učarovala svojou krásou a hradby na nás dýchli svojou minulosťou. Najviac sa nám asi páčil fantastický výhľad na okolitú krajinu. Nakoniec sme výlet ukončili návštevou centra mesta Zvolen. Vďaka patrí kolegyniam Ing. Darinke Krónerovej a Mgr. Ružene Fullajtárovej.

Ing. Silvia Maruniaková

 

Počet voľných miest
pre 2.kolo prijímacieho konania pre školský rok 2014/2015

 

Kód odboruNázov odboruPočet
voľných miest
Počet žiakov
prijatých
v 1. kole
Poznámka
Študijné odbory
2682 K mechanik počítačových sietí 14 31
2682 K mechanik počítačových sietí 4 11 športová trieda
3447 K grafik digitálnych médií 16 14
6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium 4 20 ANJ + NEJ
3918 M technické lýceum 10 20
2675 M elektrotechnika 4 11
2387 M mechatronika 3 12
Učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia 5 7
6475 H technicko-administratívny pracovník 7 5

 

V Handlovej, 2. 6. 2014

Mgr. Jozef Barborka
riaditeľ školy

 

Nadstavbové a pomaturitné štúdium

 1. nadstavbové štúdium - študijný odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách – denná forma štúdia
 2. nadstavbové štúdium - študijný odbor 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy
 3. pomaturitné kvalifikačné štúdium – študijný odbor 6851 N sociálno-právna činnosť

 

Podmienky prijatia žiaka do uvedených študijných odborov:

Do uvedených študijných odborov v nadstavbovom a pomaturitnom štúdiu budú uchádzači prijatí formou výberového konania na základe nasledujúcich podmienok:

Posledná úprava Piatok, 02 Máj 2014 21:10
Čítať celý článok...
 
Ako komunikujes so svojimi priatelmi cez internet?

Kto je práve prihlásený

Máme online 19 hostí