Hlavná stránka
Stredná odborná škola Handlová

Stáž na Trnavskej univerzite

Dňa 12.5.2016 sa niektorí študenti z 3.A triedy zúčastnili jednodňovej stáže na Právnickej fakulte TU v Trnave. Počas nej sme absolvovali šesť prednášok s vysokoškolskými učiteľmi. Z prednášok sme sa dozvedeli viac o pojme právo všeobecne, o tom, čo by sme mali vedieť, ak chceme podnikať, za čo hrozí ľuďom väzenie, čo znamená byť občanom Európskej únie, atď. Najviac nás zaujala prednáška o trestnom práve, kde sme sa mohli zapojiť aktívne do diskusie. V praktickej časti sme skupinovo riešili simulované situácie, kde právnym problémom bol reklamovaný tovar a to podľa právnych noriem „Zákona o ochrane spotrebiteľa“. Stáž bola časovo veľmi náročná, ocitli sme sa na jeden deň v koži vysokoškolských študentov, ktorí to veru s celodenným pobytom v škole nemajú vôbec ľahké.

Za možnosť zúčastniť sa tejto stáže ďakujeme v mene 3.A Ing. Kubálekovej.

Študenti 3.A triedy

 
PDF Tlačiť E-mail

Maturita 2016

Organizácia ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

 

Posledná úprava Streda, 25 Máj 2016 17:32
Čítať celý článok...
 

Spoznaj 3D CAD systém CATIA V5

Pozvánka pre študentov 3. a 4. ročníka

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pozýva študentov 3. a 4. ročníka na týždňový vzdelávací kurz Spoznaj 3D CAD systém CATIA V5, v termíne 4. - 8. 7. 2016.

Prihlášku môžete zaslať do 31. 5. 2016.

Počet záujemcov je limitovaný.

 

„Vedieť sa správne rozhodnúť!“ 2016

Súťaž pod týmto názvom organizuje JA Slovensko, n.o., pre programy Etika v podnikaní a Etika a Podnikanie, v ktorých tento školský rok pracujú triedy: 1.A, 2.A,2.B (odbor gdm),2.C,2.F. Študenti najskôr písomne riešili zadanú prípadovú štúdiu - v triednych kolách bolo odovzdaných spolu až 17 (!!!) prác, z nich 4 najlepšie sme poslali do národného korešpondenčného kola . Zo 40 - tich prác z celého Slovenska sa do záverečného prezentačného finále (8 tímov) prebojovali aj 2 naše tímy (1.A, 2.C). Výborné boli aj práce študentov, ktoré žiaľ ďalej nepostúpili a to:

2.A – autorky :Dominika Weissová, Natália Husárová, Kristína Gašparičová

2.F - autori: Dávid Figuli, Dušan Rus, Michal Páleš.

Dňa 10.5. 2016 v celoslovenskom finále , konalo sa v priestoroch spoločnosti KPMG Bratislava ,naši študenti preukázali výborné prezentačné i komunikačné schopnosti a správne vyriešili problémovú úlohu. Obe naše dvojice si skvele počínali a získali pekné umiestnenie: Michal Cisík a Martin Košík (2.C ) vybojovali 3. miesto a Vladimíra Bieliková a Roman Drexler (1.A) sa umiestnili na 4.mieste, čím nadviazali na vynikajúce výsledky našich študentov z predchádzajúcich rokov v tejto súťaži.

Študenti úspešne reprezentovali nielen seba ale aj našu školu. Vďaka...

Ing. Darina Krónerová

 

Exkurzia vo Viedni

Dňa 9. mája študenti 2.C, 2. A a 1.A triedy navštívili hlavné mesto našich južných susedov – Viedeň. 45 žiakov si v sprievode Ing. Maruniakovej a Ing. Kubovej prezrelo pamiatky historického centra ako Heldenplatz, Hofburg, Domkirche St. Stephan či Schȍnbrunn a priľahlý park. Tí, ktorí k histórii nemajú až taký vrelý vzťah, si prišli na svoje v Technickom múzeu. Tu si mohli na niekoľkých tematicky rozdelených podlažiach vyskúšať množstvo interaktívnych exponátov zameraných na zákony fyziky, mechaniky, optiky, akustiky, prezrieť si množstvo exponátov napríklad z oblasti komunikácie - cez prvé telegrafy, telefóny až po prvé mobily a počítače, vrátane živého televízneho štúdia; rozsiahlu zbierku hudobných nástrojov; pavilón venovaný energii a jej využívaniu, od parných strojov až po jadrovú a solárnu energiu; ale aj vtipných statických exponátov ako zbierky zubných kefiek, hračiek či záchodových mís.

O tom, že exkurzia naozaj splnila svoj cieľ, svedčí i otázka viacerých študentov: „Kedy sa do Viedne pôjde znova?“

Ing. Alena Kubová, Ing. Silvia Maruniaková

 

Posledná vydarená stáž študentov
v rámci projektu Internacionalizácia odborného vzdelávania Erasmus+KA1
v dňoch 18. – 29. 04. 2016 v českých Sokolniciach

Odborná stáž z pohľadu nás študentov bola super... Každý deň z tých dvoch týždňov bol nabitý rôznymi vyučovacími, poznávacími a športovými činnosťami. Nemali sme čas sa nudiť a niekedy ani relaxovať, stále sa niečo dialo. Dopoludnia sme trávili na odbornej praxi v moderných špecializovaných učebniach. S tými nás hneď v prvý deň pobytu na Strednej škole elektrotechnickej a energetickej v Sokolniciach osobne zoznámill riaditeľ školy Ing. Oldřich Životský. Páčil sa nám jeho odborno-humorný výklad k pracovným činnostiam v laboratóriách, v ktorých sme sa v ďalších dňoch učili nové vedomosti a zručnosti. Začali sme v dielňach káblových technológií, pokračovali v učebniach informačných sieťových technológií a naša odborná stáž končila v laboratóriu nového Energy centra. Bolo to pre nás veľa nových informácií v krátkom čase, ale všetky veľmi užitočné a praktické pre štúdium v odboroch elektrotechnika a mechatronika, ale tiež pre uplatnenie sa v praxi. Odbornú výučbu sme absolvovali aj počas odborných exkurzií v elektrárňach a v modernej firme LIKO-S zameranej na inteligentné energetické systémy.

Čítať celý článok...
 

Projekty Erasmus+ ako súčasť vzdelávania na SOŠ Handlová

Stredná odborná škola Handlová získala v roku 2015 za niekoľkoročnú úspešnú realizáciu medzinárodných projektov Leonardo, Comenius a Erasmus Chartu Erasmus+ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Tento významný certifikát kvality projektov nám umožnil začleniť mobility študentov do praktickej prípravy ich vzdelávacích programov až do roku 2020.

Vo výzve Erasmus+ pre rok 2016 sme uspeli s projektom „My vieme - vy viete, ale spolu dokážeme viac“. V tomto projekte vycestuje celkom 81 študentov a pedagogických zamestnancov na odborné stáže do 3 krajín s celkovým grantom 146 965 €. Našimi osvedčenými partnermi sú Coleg Cambria Wrexham, Veľká Británia, SOUe Plzeň a SSEE Sokolnice v Českej republike. Tešíme sa na spoluprácu s novými partnermi Tallinn Polytechnic School a Haapsalu Kutsehariduskeskus Haapsalu Vocational Education and Training Centre v Estónsku.

Odborné stáže sú určené pre všetky študijné odbory, prednostne pre žiakov 3. ročníkov v školskom roku 2016/17. Prvé výberové procedúry na mobility budú prebiehať už v júni 2016. Hlavnými kritériámi výberu sú priemerný prospech, absolvovanie vstupných testov z odborných predmetov a anglického jazyka.

Veríme, že aj tento projekt bude mať vysokú pridanú hodnotu pre všetkých stážistov a prispeje k rozvoju školy a kreditu vzdelávania. Každý účastník obdrží Europas Mobilta a Certifikát o stáži, ktorý môže využiť pri svojej profesijnej kariére.

Ing. Dežerická Janka,
koordinátor projektu Erasmus+

 

Tretíkrát ocenenie TOP výrobok pre SOŠ Handlová!

V dňoch 26.4.201628.4.2016 sa na nitrianskom výstavisku Agrokomplex konal 24.ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných škôl Mladý tvorca. Jej súčasťou je každoročne aj súťaž o TOP výrobok.

Účelom súťaže je oceniť výrobky zhotovené výlučne žiakmi stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo hospodárstva SR. Organizačným garantom je sekcia inovácií a podnikateľského prostredia Ministerstva hospodárstva SR. Odborným garantom je sekcia priemyslu a obchodu Ministerstva hospodárstva SR.

Študenti Strednej odbornej školy Handlová získali ocenenie TOP výrobok v kategórii strojárstvo už tretí krát! V tomto ročníku to boli študenti Peter Čapkovič a Rastislav Tužinský zo IV.A odboru mechatronika. Ich oceneným súťažným výrobkom bola vlastnoručne vyrobená 3D tlačiareň.

Program tohto ročníka Mladého tvorcu bol obohatený o ďalšie súťaže. Jednou z nich bola aj súťaž HackLAN, zameraná na preverenie bezpečnosti sietí. Naši študenti odboru mechanik počítačových sietí Martin Tonhauzer a Andrej Koberčík sa stali víťazmi tejto súťaže. Niet sa čo diviť, veď v minulom roku získali pre SOŠ Handlová 2. miesto v Prahe a Martin sa dostal aj do TOP 20 v súťaži NetRiders: Europe, Russian Federation and CIS. Študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov.

Ing. Mariana Chalmovská, Ing. Ján Krausko

 

Mladý Európan 2016

Dňa 21.4.2016 sa konal 11. ročník vedomostnej súťaže Mladý Európan v budove TSK v Trenčíne. Našu školu po prvýkrát v regionálnom kole tejto súťaže reprezentovali: Kristína Vojčíková (3.A), Marek Zimerman (3.A) a Michal Páleš (2.F). Napriek náročnej príprave a rozsiahlym znalostiam o EU sa im do záverečného finále (postúpili 3 družstvá z 15) nepodarilo prebojovať. Za dobrú reprezentáciu školy patrí študentom poďakovanie.

Ing. Darina Krónerová

 

Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania

v učebnom odbore 2466 H 02mechanik opravár – stroje a zariadenia:   vo firme Scheuch s.r.o. Prievidza (pdf)

v učebnom odbore 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika: v HBP a.s. Prievidza (pdf)

Čítať celý článok...
 

Obvodné kolo SOČ

Dňa 18.3.2016 sa konalo na SOŠ Partizánske obvodné kolo SOČ. Našu školu reprezentovali študenti zo 4.A triedy v troch odboroch.

09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

 • 3D tlačiareň - R. Tužinský, P. Čapkovič
 • PLC výrobná linka - M. Stotka

12 Elektrotechnika a hardware

 • Robot Ventus - M. Štefánik

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

 • Hydromobil - R. Kušnier, A. Mikula, J. Gregor

Všetky práce boli úspešne obhájené a postupujú do krajského kola. Študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v krajskom kole. Poďakovanie patrí aj členkám hodnotiacich komisií v obvodnom kole Ing. Ďurčovej a Ing. Račákovej.

Koordinátor SOČ, Ing. Görcsösová

 

VII.ročník súťaže Ekonomický tím ročníka

Dňa 8.3.2016 sa v audioučebni našej školy konal 7.ročník inovovanej súťaže „Ekonomický tím ročníka“. Zúčastnilo sa jej 8 trojčlenných družstiev zo všetkých ročníkov a odborov, v ktorých je dominantným predmetom ekonomika.

Súťažiace tímy riešili nielen odborné testy, ale hravou formou preukazovali svoju šikovnosť a zdatnosť v rôznych zábavných kolách, ktoré súviseli s ekonomikou (napr. doplňovačka, znalosť miest krajín EÚ, prehľad o úradných jazykoch, používaných menách, politickej scény SR, atď). Z každého ročníka bol vyhodnotený najlepší ekonomický tím a na základe najvyššieho počtu získaných bodov bol stanovený aj TOP absolútny víťaz súťaže.

Čítať celý článok...
 

Valentínska kvapka krvi
konala sa u nás 16. 2. 2016

Veľmi krásna, vysoko humánna akcia aj tento raz prebehla úspešne.

Podeliť sa o svoju krvičku s tými, ktorým raz zachráni život prišlo 59 prihlásených darcov. Úspešne odobratá krv bola od 43 dobrovoľníkov a tak si Národná transfúzna služba z Martina odviezla od nás 17, 2 litra tejto vzácnej tekutiny.

ĎAKUJEME !

Úplne prvýkrát vo svojom živote darovalo krv 25 študentov – prvodarcov.

Sme na Vás pyšní!

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste prejavili odvahu a otvorili srdiečko pre druhých, za to, že ste prišli a pridali sa.

Týmto ste sa stali výnimočnými a vzácnymi ľuďmi.

Na Deň zdravia, v júni, opäť dovidenia, Mgr. Vierka U. a Mgr. Jarka J.

 

Predstavenie centra odborného vzdelávania a prípravy v elektrotechnike
na Strednej odbornej škole v Handlovej

Strednej odbornej škole v Handlovej bolo 12. februára 2016 vydané rozhodnutie o možnosti používať označenie strednej odbornej školy „Centrum odborného vzdelávania a prípravy v elektrotechnike“. Zámerom vytváraných centier je koncentrovať výučbu jednotlivých študijných a učebných odborov do škôl, ktoré majú vysokú úroveň technickej, materiálnej a personálnej vybavenosti a sú schopné aktuálne reagovať na požiadavky trhu práce.

Toto rozhodnutie, ktoré bolo vydané Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou na dobu určitú do 11.2.2021, vytvára ďalšie predpoklady pre účinnejšiu spoluprácu so zamestnávateľmi. Preto sa Stredná odborná škola v Handlovej rozhodla predstaviť zriadené centrum významným zamestnávateľom v regióne Horná Nitra. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia firiem Scheuch s.r.o. Alojz Valchovník, GeWiS Slovakia s.r.o. Ing. Zuzana Schlossárová, Nestlé Slovensko s.r.o. Ing. Lenka Ilčíková a Ing. Marek Pistovčák, Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Mgr. Anna Oravcová a Mgr. Mária Kurciniková a v zastúpení sa prezentovala aj firma EstaPlus s.r.o.

Čítať celý článok...
 

Výsledky školského kola SOČ

Školského kola SOČ, ktoré sa konalo 18.2.2016 sa zúčastnilo 12 študentov, ktorí obhajovali 8 prác v piatich odboroch

 • 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava
  • 1. miesto: 3D tlačiareň - R. Tužinský, P. Čapkovič – 4.A
  • 2. miesto: neudelené
  • 3. miesto: Elektrická motokára - J. Šimko – 4.A
 • 11 Informatika
  • 1.miesto: Android hra v Unity3D C# - V. Villár, D. Vršek – 4.F
 • 12 Elektrotechnika a hardware
  • 1. miesto: Robot Ventus - M. Štefánik – 4.A
  • 2. miesto: Stopár Infinity - A. Kalvaster – 4.A
  • 3. miesto: PLC výrobná linka - M. Stotka – 4.A
 • 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
  • 1.miesto: Hydromobil - R. Kušnier, A. Mikula, J. Gregor – 4.A
 • 15 Ekonomika a riadenie
  • 1. miesto: neudelené
  • 2. miesto: neudelené
  • 3. miesto: Podnikateľský zámer a založenie živnosti - R. Mendelová – 2.T

Študentom, ktorí postúpili do oblastného kola, konaného 18.3.2016 v Partizánskom želáme veľa úspechov pri obhajobe súťažných prác.

Koordinátor SOČ, Ing.G. Görcsösová

 

Výsledky postupových kôl jazykových olympiád

Blahoželáme víťazom

 

Tešíme sa z úspechov našich žiakov, ktorí reprezentovali našu školu na postupových kolách olympiády v cudzích jazykoch:

Dňa 12. januára 2016 Jakub Hagara z triedy 4.F obsadil 1. miesto na obvodnom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D.

Dňa 10. februára 2016 Dominyk Pyslar z triedy 3.A obsadil 1. miesto na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C1.

 

Čítať celý článok...
 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?

Kto je práve prihlásený

Máme online 7 hostí