Hlavná stránka
Stredná odborná škola Handlová

SOŠ Handlová vďaka EUROFONDOM inovuje
systém odborného vzdelávania pre potreby trhu práce

Obsahová reforma vzdelávania s využitím nových netradičných foriem výučby odborných predmetov je hlavným cieľom projektu s názvom „Inovatívna prestavba vzdelávania na SOŠ Handlová“. Moderné technológie, digitálna technika a nové učebné pomôcky sa v uplynulých mesiacoch stali súčasťou odborného vyučovania a výrazne prispeli k aktívnejšiemu zapojeniu žiakov do výučby a zlepšeniu ich kľúčových kompetencií.

Čítať celý článok...
 

Všetkým žiakom a zmestnancom školy prajeme krásne leto, chvíle oddychu, pekných zážitkov, aby so slnečnými  lúčmi získali energiu a dostatok síl do ďalšej práce.

 

Brigáda - voľné pracovné miesta

Zvrejňujeme pre študentov ponuku na brigádu - zber čerešní, višní, jabĺk a hrušiek. Brigáda je v Českej republike, blízko mesta Lítkovice, ponuka je pre študentov starších ako 16 rokov. V prípade záujmu pošlite vyplnený dotazník na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Do ČR je potrebné si so sebou zobrať Európsky preukaz zdravotného poistenia a odporúčané je aj komerčné poistenie.

 

 

Oznam pre maturantov

V školskom roku 2015/2016 otvárame pomaturitné štúdium sociálno-právna činnosť. Prihlášky na štúdium si môžete prísť zobrať na sekretariát školy alebo k študijnej referentke p. A. Šlechtovej.

 

 

 

 

 

 

Súťaž v ADK

Dňa 17.6.2015 sa konala súťaž v 10-minútovom odpise súvislého anglického textu, ktorého sa zúčastnili študenti odboru obchodná akadémia - bilingválne štúdium. Víťazom sa stal študent 2.A triedy Viliam Dráb s výkonom 304,7 úderov za minútu so 100% presnosťou písania.

Víťazovi srdečna gratulujeme!

Ing. Janka Ivanová

 

 

Medzinárodná súťaž IT Junior 2015 v Prahe – 2. miesto pre SOŠ Handlová

Martin Tonhauzer a Andrej Koberčík - študenti odboru mechanik počítačových sietí sa v dňoch 28. až 29. mája zúčastnili dvojdňovej súťaže IT Junior 2015 v Prahe a získali veľké uznanie. Ako nováčikovia na 5. ročníku tejto medzinárodnej súťaže obsadili 2. miesto.

Čítať celý článok...
 

Erasmus+

Odborná stáž študentov vo Wrexhame, Veľká Británia

V dňoch 25. 4. 2015 – 9. 5. 2015 sa 12 študentov Strednej odbornej školy Handlová zúčastnilo odbornej stáže v škole Coleg Cambria v meste Wrexham. Stáž sa konala v rámci projektu Erasmus+ kľúčovej aktivity KA1. Cieľom odbornej stáže bolo nielen zlepšiť jazykové zručnosti a kompetencie študentov, ale aj získať nové vedomosti a hlavne skúsenosti v odbore.

Pracovný program bol veľmi pestrý a zaujímavý. Študenti chodili každý deň do školy, niektoré hodiny absolvovali spolu s anglickými študentami. Na hodinách pracovali pod vedením lektorov, robili mnohé zaujímavé veci – fotenie v exteriéri, spracovanie materiálu v grafických programoch, spracovanie videa a mnohé iné. Okrem aktivít v škole, študenti poznávali aj kultúrne, historické a prírodné zaujímavostí tejto krajiny.

Čítať celý článok...
 

Študenti SOŠ Handlová v GEP opäť víťazne...

Výukové vzdelávacie programy GEP (globálny etický program) a EAP(etika a podnikanie) sa v šk. roku 2014/2015 realizujú v triedach 1.A a2.A (odbor bilingválna obchodná akadémia). Programy majú žiakov pripravovať na spoločensky zodpovedné podnikanie. Jednou z podmienok na získanie certifikátov je účasť na korešpondenčnom kole celoslovenskej súťaže „Vedieť sa správne rozhodnúť“, v ktorom študenti riešia zadanú prípadovú štúdiu. Naša škola sa zapojila prácami 2 tímov, v zložení: Dominika Weissová, Lucia Pappová (1.A trieda) a Filip Kriváň , Marek Zimerman (2.A trieda). Celkovo sa korešpondenčného kola zúčastnilo 44 tímov z celého Slovenska , do záverečného kola postúpilo 8 najlepších. Pozvanie na veľké finále dostal aj náš tím: Filip Kriváň a Marek Zimerman. Naši študenti sa dňa 21.5.2015 v priestoroch známej firmy HP v Bratislave vynikajúco prezentovali svojim kreatívnym riešením novej prípadovej štúdie a napokon v silnej konkurencii zvíťazili. Nadviazali tak na výborné úspechy svojich predchodcov z minulých rokov. Za skvelú reprezentáciu školy si zaslúžia uznanie a obdiv.

Ing. Darina Krónerová

 

Oznam pre žiakov 3. ročníka učebných odborov

V školskom roku 2015/2016 sa prvý ročník nadstavbového štúdia
na Strednej odbornej škole Handlová v študijných odboroch
6403 L podnikanie v remeslách a službách
a 2414 L 01 strojárstvo neotvára.

 

3D modelovanie SOLIDWORKS a naši úspešní študenti.

Dňa 7.5. 2015 organizovala firma Schier Technik s.r.o. v Trenčíne prvý ročník súťaže študentov stredných škôl „3D modelovanie SOLIDWORKS. Našu školu reprezentovali traja študenti. V silnej konkurencii si z celkové ho počtu19 študentov vybojovali krásne umiestnenia:

Andrej MIKULA z 3.A, odbor mechatronika - 2. miesto
Peter MACKO z 2.E, odbor technické lýceum - 4. miesto
Martin STOTKA z 3.A, odbor mechatronika - 6. miesto

Všetkým k úspechu blahoželáme.

Ing. M.Chalmovská

 

Rozbehli sa aktivity projektu Erasmus+ KA2

Bezpečná energia – energia pre budúcnosť

Ide o projekt, ktorého koordinátorskou školou sme práve my, SOŠ Handlová. Jeho cieľom je analyzovať energetickú situáciu v participujúcich krajinách, t. j. v Českej republike, odkiaľ sa projektu zúčastňujú dve partnerské školy, zo Sokolníc u Brna a z Plzne, v Bulharsku, z mesta Plovdiv, v Turecku z mesta Istanbul a samozrejme aj u nás na Slovensku. Výsledkom týchto analýz bude navrhnúť cestu, ako čoraz viac presadzovať "zelenú" výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – slnko, vietor, či biomasa a zároveň ako pre tieto myšlienky vzdelávať našich študentov novými netradičnými vyučovacími metódami.

1. nadnárodné stretnutie na pôde našej strednej školy

2. nadnárodné stretnutie na pôde strednej školy v Istanbule, Turecku

Mgr. Viera Uhrinova

 
Spokojnosť so súčasnou výbavou školy

Kto je práve prihlásený

Máme online 4 hostí