SOŠ Handlová

 • Informácie pre maturantov

  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

   FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

  pozýva študentov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 10.3 2017 v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre – posluchárne  A-02 
  v čase od 10.00 do 12.00 hod.

   
 • JA Social Innovation Camp

  Nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko 9. februára 2017 zorganizovala v Bratislave celoslovenskú súťaž pre 100 študentov stredných škôl pod názvom JA Social Innovation Camp.

  Súťaž bola pre všetkých študentov výbornou školou, kde sa mohli precvičiť v analytickom myslení, komunikácii a prezentácii, ktoré určite využijú vo svojich budúcich profesiách. V rámci súťaže pracovali študenti v zmiešaných tímoch na reálnej podnikateľskej výzve. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na ľubovoľný sociálny problém na území SR a prezentovať ho pred odbornou porotou. Pri riešení výzvy študenti spolupracovali s konzultantmi z praxe. Našu školu úspešne reprezentovali študentky zo 4.A triedy (bilingválna obchodná akadémia): Zuzana Oravcová, Natália Chudá, Natália Klopanová a Michaela Rudzanová.

  Ing. D. Krónerová

   
 • Darovanie krvi – „Novoročná kvapka krvi“

  Táto, na pôde našej školy už pomaly tradičná akcia, sa uskutočnila 26. januára 2017. Aj študenti SOŠ Handlová si uvedomujú, že v živote človeka je veľmi dôležité všímať si aj iných, veď koľkí potrebujú pomoc od druhých. Krv znamená pre mnohých ľudí „dar života“, pretože podstupujú rôzne operácie, utrpeli úraz, či potrebujú krv pre liečbu svojho ochorenia. Vyše 45 študentov nabralo odvahu a rozhodli sa darovať svoju krv. K študentom sa pripojilo aj niekoľko zamestnancov školy. Odmena za tento nesebecký čin nebola materiálna, ale pocit vykonaného dobrého skutku ju určite prekonal. Vďaka nim si Národná transfúzna stanica Martin odniesla z našej školy nemalé množstvo vzácnej tekutiny, ktorá určite zachráni nejeden ľudský život.

  Čítať ďalej...  
 • Prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018

   

   Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2017/2018

  Čítať ďalej...  
 • Olympiáda ľudských práv a slobôd

  Tak ako každý rok aj tento, prebehla na našej škole olympiáda ľudských práv a slobôd na tému „sloboda myslenia, prejavu a vyznania v kontexte demokratického občianstva“. Olympiády sa zúčastnilo 20 žiakov našej školy z tried 3.A, 3.F a 4.A.

  Čítať ďalej...  
 • 2% z daní

  Jednou z možností ako podporiť činnosť našej školy je poukázanie 2% z daní v prospech nášho občianskeho združenia, zameraného na podporu vzdelávania.

  V prípade záujmu podporiť činnosť nášho občianskeho združenia, pozrite si nasledovné kroky k poukázaniu 2% z dane:

   ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ SA ROZHODLI POUKÁZAŤ NÁM 2% Z DANE Z PRÍJMU NA PODPORU NAŠEJ ČINNOSTI, AKTIVÍT A PROJEKTOV.