Hlavná stránka
Stredná odborná škola Handlová

Vážení rodičia,

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 24.9.2014

o 16.00 hod. - plenárna schôdza

o 16.30 hod. - triedne schôdzky

o 17.00 hod. - Rada školy

 

 
PDF Tlačiť E-mail

Maturita 2015

Kód školy: 633015

Základné informácie:

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2014/2015 upravuje školský zákon č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z.z, vyhláška č. 319/2008 Z.z o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve.

  • V cudzích jazykoch sa volí úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca B1=základná úroveň, B2= vyššia úroveň
  • Ostatné predmety nemajú určenú úroveň (napr. SJL, MAT). Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) môže žiak konať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si určil pri prihlasovaní na MS.
Posledná úprava Sobota, 06 September 2014 17:51
Čítať celý článok...
 

Zvonenie pre školský rok 2014/2015

 


budovy A, B, C, D

 

hodina

začiatok - koniec

prestávka (min.)

0

7.00 - 7.45

5

1

7.50 - 8.35

5

2

8.40 - 9.25

10

3

9.35 - 10.20

10

4

10.30 - 11.15

10

5

11.25 - 12.10

30

6

12.40 - 13.25

5

7

13.30 - 14.15

10

8

14.25 - 15.10

 

Posledná úprava Streda, 03 September 2014 14:19
 

Organizácia školského roka 2014/2015

Vyučovanie:

1. polrok

1.9.2014 - 31.1.2015

vyučovanie sa začína

2.9.2014, končí 30.1.2015

2.polrok

1.2.2015 - 30.6.2015

vyučovanie sa začína

3.2.2015, končí 30.6.2015

 

Posledná úprava Streda, 03 September 2014 14:18
Čítať celý článok...
 
Ako komunikujes so svojimi priatelmi cez internet?

Kto je práve prihlásený

Máme online 3 hostí