Hlavná stránka
Stredná odborná škola Handlová

 

Prepísala históriu

Doteraz, aspoň teda v Handlovej, výhradne doména chlapcov. Predsa len, počítačové siete a na medzinárodnej úrovni? To znamená ovládať vysoké technológie. Rozumieť procesom o ktorých obyčajný používateľ Internetu nemá ani zdanie.

Irenka Balátová je prvé dievča, ktoré odíde zo SOŠ Handlová nielen s maturitným vysvedčením, ale aj s medzinárodným certifikátom CCNA od firmy Cisco. Dňa 15.12.2014 úspešne vykonala pod kamerou medzinárodne platnú skúšku v certifikačnom centre firmy Soitron a.s. v Bratislave. Dievčat ako Irenka je veľmi málo a neviem, či sa niektorá stredná škola na Slovensku môže tento rok podobným úspechom pochváliť.

Čítať celý článok...
 

 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 2. 12. 2014 sa konala olympiáda v nemeckom jazyku v kategórii 2D. Na víťazných pozíciách sa umiestnili žiaci:

1. miesto: Jakub Hagara, 3. F
2. miesto: Senen Sivek, 2. C
3. miesto: Erik Adamček, 3. D

Víťaz postupuje do Obvodného kola olympiády v nemeckom jazyku, ktorá sa bude konať v Prievidzi 13. 1. 2015.

Ing. Henrieta Sviteková, Mgr. Katarína Štefková

Olympiáda v anglickom jazyku

V dňoch 1. -  2. 12. 2014 sa v našej škole uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku v kategóriách 2 D, 2 C1 a 2 B. Na víťazné pozície sa prebojovali v jednotlivých kategóriách žiaci:

Kategória 2 D

1. miesto - Kristián Kaspar 3. F
2. miesto - Matej Burda 2. E
3. miesto - Kamil Tomek 1. C

Kategória 2 C1

1. miesto - Patrick Hrdý 3.L
2. miesto - Viktor Šmidák 3.L
3. miesto - Barbora Molnárová 1.A

Víťaz kategórie 2 C1 postupuje priamo do Krajského kola, ktoré sa bude konať dňa 10. 2. 2015 v Trenčíne.

Kategória 2 B

1. miesto - nebolo udelené
2. miesto - Madajová Andrea 4. A

Ing. Janka Ivanová, PaedDr. Andrea Polerecká

 

 

Pracovný pobyt pedagógov v Plzni

V dňoch 24.11. 2014 – 29.11. 2014 desať pedagógov Strednej odbornej školy v Handlovej v rámci programu ERASMUS - PROGRAM MOBILITY PRE ZAMESTNANCOV V OVP navštívilo Stredné odborné učilište elektrotechnické v Plzni.

Po úvodnom privítaní otvoril stretnutie zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie Bohumír Sobotka. Prítomných oboznámil so školou, s učebňami teoretického vzdelávania i praktického vyučovania, predstavil vzdelávacie programy SOUE v Plzni.

Program stáže bol zaujímavý (odborný seminár Podpora technického vzdelávania, seminár Kontinuálne vzdelávanie pedagógov v ČR, odborné exkurzie na pracoviskách sociálnych partnerov SOUE Plzeň...) Okrem pracovných aktivít mali pedagógovia možnosť spoznať kultúrne a historické pamiatky mesta Plzeň a blízkeho okolia. V rámci voľného času navštívili hlavné mesto českej republiky – Prahu, kde si so záujmom prezreli mnohé historické miesta.

Čítať celý článok...
 

SOŠ Handlová zrenovovala hľadisko

Projekt "Miesto, kde to žije" sa uskutočnil vďaka podpore z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácií SPP.

Stredná odborná škola v Handlovej sa už po druhýkrát zapojila do programu SPPoločne, ktorý je zameraný na podporu verejnoprospešných aktivít na území Slovenskej republiky. Účelom nadačného fondu je podpora projektov na podporu z oblasti regionálneho a komunitného rozvoja, ktorých cieľom je rozvoj konkrétnych ľudí a miestnych komunít, konkrétnych lokalít za účelom zlepšenia kvality ich života v rámci troch regiónov Slovenskej republiky.

Čítať celý článok...
 

Odbory pre prvákov v školskom roku 2015/2016

Pre školský rok 2015/2016 otvárame nasledujúce študijné a učebné odbory:

5-ročný študijný odbor:

6317 M 74   obchodná akadémia - bilingválne štúdium
odborné vzdelávanie v anglickom a nemeckom jazyku

4-ročné študijné odbory:

3918 M   technické lýceum
2675 M   elektrotechnika
2387 M   mechatronika
2682 K   mechanik počítačových sietí (športová trieda)

2682 K   mechanik počítačových sietí

3447 K   grafik digitálnych médií
2381 M   strojárstvo NOVÝ od 2015/2016

3-ročné učebné odbory:

6475 H 00   technicko-administratívny pracovník
2466 H 02   mechanik opravár - stroje a zariadenia

2683 H 11   elektrotechnik - silnoprúdová technika NOVÝ od 2015/2016

 

Posledná úprava Nedeľa, 07 December 2014 19:57
Čítať celý článok...
 

Ďalší študenti SOŠ Handlová na medzinárodnej úrovni

Gratulujeme našim ďalším špičkovým sieťarom - Samo Krausko a Adio Tomašov dňa 28. novembra 2014 úspešne absolvovali pod kamerou medzinárodnú certifikačnú skúšku v spoločnosti Soitron Bratislava. Stali sa tak držiteľmi medzinárodne uznávaného priemyselného certifikátu CCNA od spoločnosti Cisco. Tvrdou makačkou sa dostali na level, ktorý im v prvom rade poskytuje veľkú výhodu na súčasnom trhu práce. Môžu tiež počítať s výhodou v prijímacom konaní na vysokú školu, napríklad v prípade FIIT STU v Bratislave vzhľadom na ich výsledky vo fakultnom a národnom kole súťaže NAG 2014. Nie je to ich prvý, jediný a ani posledný úspech. Okrem úspechov v spomenutých súťažiach je Samo už držiteľom medzinárodného certifikátu od konkurenčnej firmy Juniper a Adio je aktuálne aj najlepší programátor našej školy. Osobne si myslím, že o týchto pánoch budeme ešte veľa počuť a že budú rozhodne patriť do útočnej fomácie handlovského sieťarského A týmu pre rok 2015.

Ďakujem Vám páni.

Handlová 1. decembra 2014

Ing. Ján Krausko

 

Zenit - školské kolo

Zenit v programovaní

Dňa 6.11. 2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže ZENIT v programovaní. Súťaže sa zúčastnilo 11 súťažiacich v dvoch kategóriách.

Výsledky

Kategória A (žiaci 3. a 4. ročníka)

1. miesto Adrián TOMAŠOV 4.C
2. miesto Daniel VRŠEK 3. F
3. miesto Viliam VILLÁR 3. F


Kategória B (žiaci 1. a 2. ročníka)

neboli udelené žiadne miesta, nakoľko sa súťaže zúčastnil iba 1 študent

Čítať celý článok...
 

Študenti SOŠ Handlová na odbornej stáži v Plzni

Počas prvých dvoch novembrových týždňov sa 12 študentov tretieho ročníka študijných odborov mechanik počítačových sietí, mechatronika a technické lýceum vzdelávalo v rámci programu ERASMUS+ v metropole Západočeského kraja v Plzni. Tento medzinárodný program je zameraný na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Podstatná časť projektu "Internacionalizácia odborného vzdelávania" sa realizovala v moderných odborných učebniach SOU elektrotechnického v Plzni a na špecializovaných pracoviskách partnerských firiem tejto školy. Jej cieľom bolo posilniť a nadobudnúť nové odborné vedomosti, zručnosti a pracovné návyky v oblasti mikroprocesorovej techniky, kamerových systémov, programovania PLC automatov a zabezpečovacej techniky. Cieľom odbornej stáže bolo tiež získať schopnosť aplikovať novozískané odborné kompetencie vo svojom odbore, v odborných predmetoch, v praxi, vo vlastných projektoch. Zvýšila sa tým šanca žiakov na uplatnenie na domácom a európskom trhu práce. Žiaci pochopili význam vzdelania pre úspešné umiestnenie na pracovnom trhu, zvýšila sa ich motivácia v štúdiu.

Čítať celý článok...
 
Aktualne som:

Kto je práve prihlásený

Máme online 8 hostí