Hlavná stránka
Stredná odborná škola Handlová

 

V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie školského roka uskutoční v nasledujúcich triedach:

 

triedaučebňatriedny učiteľ
1.A C 4 Ing. Renáta Chylová
1.B A 14 Mgr. Jana Šnircová
1.C A 19 Ing. Alena Kubová
1.E D 217 Ing. Jana Krchňáková
1.F D 305 Mgr. Iveta Dobrotková
1.J B 32 Ing. Silvia Maruniaková
1.T C 3 Ing. Mária Laurová
1.S B 23
Ing. Henrieta Sviteková
2.A C 8 Mgr. Jarmila Jendrušáková
2.B A 16 Mgr. Mária Slepánková
2.C A 13 Ing. Darina Krónerová
2.E D 312 Ing. Mária Chalmovská
2.J D 54 Ing. Ľubica Varsová
2.T C 7 Ing. Eva Turzová
2.S B 22 Mgr. Soňa Švajlenová
3.A C 9 Mgr. Viera Uhrinová
3.B B 25 Mgr. Iveta Čapliarová
3.L C 6 Ing. Adriana Alsharabiová
3.C A 18 Ing. Ján Krausko
3.D A 12 Mgr. Viera Pallerová
3.F D 71 Ing. Mária Dierová
3.J D 59 Ing. Róbert Zváč
4.A C 5 Ing. Janka Dežerická
4.B B 35 Ing. Mária Čibová
4.C A 17 RNDr. Ľudovít Lenhart
4.D A 15 Ing. Dušan Botka
4.E D 210 Ing. Jozef Škrteľ
 

 

Oznam pre žiakov

Žiaci, ktorí si pošlú prihlášky na ubytovanie do Školského internátu pri SOŠ Handlová, Lipová 8, na školský rok 2014/2015 dostanú Oznámenie o prijatí posledný augustový týždeň. Môžu sa aj informovať telefonicky na tel. čísle: sekretariát: 046/ 5121912, zborovňa vychovávateľov: 046/ 5121940

Mgr. Jozef Barborka
riaditeľ SOŠ

Termíny opravných skúšok

 • od 25. augusta 2014 (pondelok) - 1. - 4. ročník od 8.00 hod. (25.8.2014 od 11.00 hod.)

Žiaci, ktorí nemajú ukončenú klasifikáciu z viacerých predmetov, budú konať komisionálne skúšky podľa harmonogramu, o ktorom dostanú informácie od svojich triednych učiteľov.

 

Naše poďakovanie

Dňa 24. júna 2014 prebehol na našej škole v poradí už 9. ročník Dňa zdravia – dňa bez stresu v škole, zameraný na humanizáciu, estetizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu, na podporu zdravého životného štýlu a na ukážky ochrany a záchrany života v ohrození.

Náš Deň zdravia sa svojím bohatým programom dostal do povedomia nielen našim študentom a zamestnancom školy, ale s nadšením ho navštevujú i žiaci handlovských základných škôl i široká verejnosť mesta Handlová.

Svojou aktívnou účasťou náš Deň podporili:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, so sídlom v Bojniciach, ich poradňa zdravia, ktorí u nás vykonávali bezplatne meranie tlaku a hladiny cholesterolu v krvi.

Ďakujeme.

Všeobecná zdravotná poisťovňa – pobočka Prievidza, ktorí nám pomocou telesného analyzéru TANITA odmerali váhu, telesný vicerálny tuk, vodu, bazálny metabolizmus, objem svalovej hmoty, fyzickú kondíciu, osteoporózu... Dozvedeli sme sa, prečo máme boliestky, vysoký krvný tlak, cholesterol, cukrovku .... a iné.

Ďakujeme.

Slovenský červený kríž Prievidza zastúpený pani riaditeľkou Lukáčiovou, ktorá poukázala na význam poskytovania prvej pomoci a predviedla názornú ukážku resuscitácie. Účastníkom sa taktiež meral tlak.

Ďakujeme.

Dobrovoľný hasičský zbor z Janovej Lehoty už po tretíkrát potešil, ale i inšpiroval mladých účastníkov Dňa zdravia ukážkou ich pripravenosti pomáhať pri záchrane ľudských životov, či materiálnych hodnôt.

Ďakujeme.

Oriflame – prezentoval zdravý životný štýl, starostlivosť o hygienu a kultúru tela.

Ďakujeme.

Šermiarska skupina Bojník z Bojníc – svojím vystúpením s historickou tematikou poučila i zabavila.

Ďakujeme.

Národná transfúzna stanica Martin si od nás odniesla takmer 10 litrov vzácnej tekutiny – krvi od obetavých darcov z radov zamestnancov a študentov našej školy.

Veľké ďakujem patrí:

 • Otovi Čertíkovi z 3. C triedy
 • Lukášovi Piešovi z 3. B triedy
 • Lucii Píšovej z 3. B triedy
 • Petrovi Bitarovi z 3. B triedy
 • Kláre Vozárikovej z 3. B triedy
 • Ondrejovi Krumlovskému z 3. B triedy
 • Radoslavovi Malinovi z 3. B triedy
 • Jakubovi Šimurkovi z 3. E triedy
 • Tiborovi Králikovi z 3. A triedy
 • Petrovi Halmešovi z 3. D triedy
 • Mgr. Vierke Uhrinovej
 • Mgr. Jarke Jendrušákovej
 • Mgr. Renáte Lukáčiovej
 • Nikole Goberšicovej
 • Jozefovi Kmeťovi

Ďakujeme.

 

Finančne náš Deň podporili:

Rada rodičovského združenia pri SOŠ Handlová

Odborový zväz pri SOŠ Handlová

Ďakujeme.

 

Všetci sme tento deň prežili naozaj bez stresu, v dobrej nálade a odchádzali sme s pocitom , že sa vieme o svoje zdravie a bezpečnosť postarať, a keď to predsa nezvládneme sami, máme sa na koho spoľahnúť.

Ešte raz vyjadrujeme srdečné poďakovanie všetkým, ktorí nášmu Dňu verili a aktívne sa ho zúčastnili, či podporili a tešíme sa už teraz na spoluprácu pri príprave 10. ročníka v budúcom školskom roku 2014/2015.

Handlová 03. 07. 2014

S pozdravom

Mgr. Jozef Barborka
riaditeľ SOŠ Handlová

Posledná úprava Štvrtok, 10 Júl 2014 07:03
 
Ako komunikujes so svojimi priatelmi cez internet?

Kto je práve prihlásený

Máme online 13 hostí