Hlavná stránka
Stredná odborná škola Handlová

Úspech študentov SOŠ Handlová v súťaži
Trenčiansky robotický deň

V stredu, 1. apríla 2015 v Trenčíne, na výstavisku Expo Center a.s., pod osobnou záštitou predsedu Trenčianskeho kraja Ing. Jaroslava Bašku a primátora mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybnička, sa uskutočnil 10. ročník medzinárodnej prehliadky a súťaže robotov Trenčianske robotické dni.

Čítať celý článok...
 

19. veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom
5. kontraktačný deň cvičných firiem

Súkromná obchodná akadémia v Žiari nad Hronom v tomto školskom roku 2014/2015 usporiadala v poradí už 19. veľtrh cvičných firiem dňa 31. marca 2015 v priestoroch Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom. Veľtrh bol súčasne aj 7. kontraktačným dňom pre cvičné firmy zo stredoslovenského regiónu - Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja. Pravidelne sa veľtrhu zúčastňuje 30 – 45 cvičných firiem.

Čítať celý článok...
 

VI.ročník súťaže Ekonomický tím ročníka

Dňa 9.4.2015 sa v audioučebni našej školy konal 6.ročník inovovanej súťaže „Ekonomický tím ročníka“. Zúčastnilo sa jej 9 trojčlenných družstiev zo všetkých ročníkov a odborov, v ktorých je dominantným predmetom ekonomika.

Súťažiace tímy riešili nielen odborné testy, ale hravou formou preukazovali svoju šikovnosť a zdatnosť v rôznych zábavných kolách, ktoré súviseli s ekonomikou( napr. doplňovačka, úlohy na odhad, presnosť, znalosť miest krajín EÚ, prehľad o úradných jazykoch, v logách firiem, politikov vlády SR , atď.).Z každého ročníka bol vyhodnotený najlepší ekonomický tím a na základe najvyššieho počtu získaných bodov bol stanovený aj TOP absolútny víťaz súťaže.

Čítať celý článok...
 

12.ročník celoštátnej súťaže MEĎ 2015

V utorok 31.3.2015 sa žiaci 3.A a 3.F zúčastnili súťaže on-line na webovej stránke Stredisko medi: www.copperschol.com.

Súťaže sa zúčastnilo 21 škôl z celého Slovenska. Naša škola sa umiestnila na 5. mieste.

Súťaže sa zúčastnili žiaci:

Trieda 3. A - Mikula, Tužinský, Kušnier, Čapkovič, Adamec, Miča, Štefánik, Šimko

Trieda 3. F - Ondáš, Urgas, Lomnický

 

Praktická časť odbornej zložky MS 2015

PČOZ MS sa bude konať v dňoch 20. 4. - 22. 4. 2015 podľa študijných odborov nasledovne:

Čítať celý článok...
 

Výsledky prijímacieho konania na študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie talentu,

konaného dňa 31.3.2015

6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium

2682 K mechanik počítačových sietí so zameraním na športovú prípravu


 

7.ročník súťaže robotov - Stopárov

V utorok, 24.3.2015 sa v Hraniciach (Morava) uskutočnil 7. ročník súťaže robotov - STOPÁROV.

Organizátorom bola Stredná priemyselná škola Hranice a súťažný tým JET RABBITS. Súťaž bola medzinárodná. Súťažili účastníci z Čiech, Poľska a Slovenska. Súťaže sa zúčastnilo 84 robotov.

Čítať celý článok...
 

 

 

Odbory pre prvákov v školskom roku 2015/2016

Pre školský rok 2015/2016 otvárame nasledujúce študijné a učebné odbory:

5-ročný študijný odbor:

6317 M 74   obchodná akadémia - bilingválne štúdium
odborné vzdelávanie v anglickom jazyku

4-ročné študijné odbory:

3918 M   technické lýceum
2675 M   elektrotechnika
2387 M   mechatronika
2682 K   mechanik počítačových sietí (športová trieda)

2682 K   mechanik počítačových sietí

3447 K   grafik digitálnych médií
2381 M   strojárstvo NOVÝ od 2015/2016

3-ročné učebné odbory:

6475 H 00   technicko-administratívny pracovník
2466 H 02   mechanik opravár - stroje a zariadenia

2683 H 11   elektromechanik - silnoprúdová technika NOVÝ od 2015/2016

 

Posledná úprava Streda, 04 Február 2015 18:09
Čítať celý článok...
 

Poukázanie sumy 2% z dane

Rozhodnutie podporiť kohokoľvek, či už finančne alebo materiálne, je vždy náročné. Niektorí tak robia v očakávaní protihodnoty, iní to urobia pre dobrý pocit, pre potešenie, že inému urobia radosť. V každom prípade na druhej strane je potešenie a príjemné prekvapenie obdarovaného, veď dostať dar nie je každodenná záležitosť.

Posledná úprava Sobota, 21 Február 2015 14:03
Čítať celý článok...
 

Hlásiš sa po skončení základnej školy na štúdium na našu školu?

Otestuj sa zo slovenského jazyka
vzorový test č. 1
vzorový test č. 2

Otestuj sa z anglického jazyka
vzorový test č.1
vzorový test č.2
vzorový test č.3
vzorový test č.4

Otestuj sa z matematiky
vzorové príklady
 
Stihate brigadovat pocas skoly?

Kto je práve prihlásený

Máme online 21 hostí