Hlavná stránka
Stredná odborná škola Handlová

Mladý Európan 2016

Dňa 21.4.2016 sa konal 11. ročník vedomostnej súťaže Mladý Európan v budove TSK v Trenčíne. Našu školu po prvýkrát v regionálnom kole tejto súťaže reprezentovali: Kristína Vojčíková (3.A), Marek Zimerman (3.A) a Michal Páleš (2.F). Napriek náročnej príprave a rozsiahlym znalostiam o EU sa im do záverečného finále (postúpili 3 družstvá z 15) nepodarilo prebojovať. Za dobrú reprezentáciu školy patrí študentom poďakovanie.

Ing. Darina Krónerová

 

Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania

v učebnom odbore 2466 H 02mechanik opravár – stroje a zariadenia:   vo firme Scheuch s.r.o. Prievidza (pdf)

v učebnom odbore 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika: v HBP a.s. Prievidza (pdf)

Čítať celý článok...
 

Výsledky prijímacieho konania podľa bodov
získaných v prijímacom konaní pre školský rok 2016/2017
v študijnom odbore 6317M74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium

Výsledky talentových skúšok

Čítať celý článok...
 

Obvodné kolo SOČ

Dňa 18.3.2016 sa konalo na SOŠ Partizánske obvodné kolo SOČ. Našu školu reprezentovali študenti zo 4.A triedy v troch odboroch.

09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

 • 3D tlačiareň - R. Tužinský, P. Čapkovič
 • PLC výrobná linka - M. Stotka

12 Elektrotechnika a hardware

 • Robot Ventus - M. Štefánik

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

 • Hydromobil - R. Kušnier, A. Mikula, J. Gregor

Všetky práce boli úspešne obhájené a postupujú do krajského kola. Študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v krajskom kole. Poďakovanie patrí aj členkám hodnotiacich komisií v obvodnom kole Ing. Ďurčovej a Ing. Račákovej.

Koordinátor SOČ, Ing. Görcsösová

 

Predstavenie centra odborného vzdelávania a prípravy v elektrotechnike
na Strednej odbornej škole v Handlovej

Strednej odbornej škole v Handlovej bolo 12. februára 2016 vydané rozhodnutie o možnosti používať označenie strednej odbornej školy „Centrum odborného vzdelávania a prípravy v elektrotechnike“. Zámerom vytváraných centier je koncentrovať výučbu jednotlivých študijných a učebných odborov do škôl, ktoré majú vysokú úroveň technickej, materiálnej a personálnej vybavenosti a sú schopné aktuálne reagovať na požiadavky trhu práce.

Toto rozhodnutie, ktoré bolo vydané Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou na dobu určitú do 11.2.2021, vytvára ďalšie predpoklady pre účinnejšiu spoluprácu so zamestnávateľmi. Preto sa Stredná odborná škola v Handlovej rozhodla predstaviť zriadené centrum významným zamestnávateľom v regióne Horná Nitra. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia firiem Scheuch s.r.o. Alojz Valchovník, GeWiS Slovakia s.r.o. Ing. Zuzana Schlossárová, Nestlé Slovensko s.r.o. Ing. Lenka Ilčíková a Ing. Marek Pistovčák, Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Mgr. Anna Oravcová a Mgr. Mária Kurciniková a v zastúpení sa prezentovala aj firma EstaPlus s.r.o.

Čítať celý článok...
 

ODFOŤ - SÚŤAŽ - HRAJ

"Potešil by Ťa nový tablet? Zapoj sa do súťaže s Trenčianskym samosprávnym krajom a už počas Veľkonočných prázdnin môže by tvoj! Odfoť sa sám alebo so svojimi spolužiakmi v škole alebo jej areáli a fotografiu pošli priamo do správy na facebookovu fanpage @Trenčiansky samosprávny kraj. Získaj najviac označení "Páči sa mi to" a teš sa z výhry! Viac informácii hľadaj na Facebooku @Trenčiansky samosprávny kraj."

 

Hlásiš sa po skončení základnej školy na štúdium na našu školu?

Otestuj sa zo slovenského jazyka
vzorový test č.1

Otestuj sa z anglického jazyka

vzorový test č.1
vzorový test č.2
vzorový test č.3
vzorový test č.4

Otestuj sa z nemeckého jazyka
vzorový test č.1

Otestuj sa z matematiky

sada príkladov č.1
sada príkladov č.2
 

VII.ročník súťaže Ekonomický tím ročníka

Dňa 8.3.2016 sa v audioučebni našej školy konal 7.ročník inovovanej súťaže „Ekonomický tím ročníka“. Zúčastnilo sa jej 8 trojčlenných družstiev zo všetkých ročníkov a odborov, v ktorých je dominantným predmetom ekonomika.

Súťažiace tímy riešili nielen odborné testy, ale hravou formou preukazovali svoju šikovnosť a zdatnosť v rôznych zábavných kolách, ktoré súviseli s ekonomikou (napr. doplňovačka, znalosť miest krajín EÚ, prehľad o úradných jazykoch, používaných menách, politickej scény SR, atď). Z každého ročníka bol vyhodnotený najlepší ekonomický tím a na základe najvyššieho počtu získaných bodov bol stanovený aj TOP absolútny víťaz súťaže.

Čítať celý článok...
 

Výsledky školského kola SOČ

Školského kola SOČ, ktoré sa konalo 18.2.2016 sa zúčastnilo 12 študentov, ktorí obhajovali 8 prác v piatich odboroch

 • 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava
  • 1. miesto: 3D tlačiareň - R. Tužinský, P. Čapkovič – 4.A
  • 2. miesto: neudelené
  • 3. miesto: Elektrická motokára - J. Šimko – 4.A
 • 11 Informatika
  • 1.miesto: Android hra v Unity3D C# - V. Villár, D. Vršek – 4.F
 • 12 Elektrotechnika a hardware
  • 1. miesto: Robot Ventus - M. Štefánik – 4.A
  • 2. miesto: Stopár Infinity - A. Kalvaster – 4.A
  • 3. miesto: PLC výrobná linka - M. Stotka – 4.A
 • 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
  • 1.miesto: Hydromobil - R. Kušnier, A. Mikula, J. Gregor – 4.A
 • 15 Ekonomika a riadenie
  • 1. miesto: neudelené
  • 2. miesto: neudelené
  • 3. miesto: Podnikateľský zámer a založenie živnosti - R. Mendelová – 2.T

Študentom, ktorí postúpili do oblastného kola, konaného 18.3.2016 v Partizánskom želáme veľa úspechov pri obhajobe súťažných prác.

Koordinátor SOČ, Ing.G. Görcsösová

 

Valentínska kvapka krvi
konala sa u nás 16. 2. 2016

Veľmi krásna, vysoko humánna akcia aj tento raz prebehla úspešne.

Podeliť sa o svoju krvičku s tými, ktorým raz zachráni život prišlo 59 prihlásených darcov. Úspešne odobratá krv bola od 43 dobrovoľníkov a tak si Národná transfúzna služba z Martina odviezla od nás 17, 2 litra tejto vzácnej tekutiny.

ĎAKUJEME !

Úplne prvýkrát vo svojom živote darovalo krv 25 študentov – prvodarcov.

Sme na Vás pyšní!

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste prejavili odvahu a otvorili srdiečko pre druhých, za to, že ste prišli a pridali sa.

Týmto ste sa stali výnimočnými a vzácnymi ľuďmi.

Na Deň zdravia, v júni, opäť dovidenia, Mgr. Vierka U. a Mgr. Jarka J.

 

Výsledky postupových kôl jazykových olympiád

Blahoželáme víťazom

 

Tešíme sa z úspechov našich žiakov, ktorí reprezentovali našu školu na postupových kolách olympiády v cudzích jazykoch:

Dňa 12. januára 2016 Jakub Hagara z triedy 4.F obsadil 1. miesto na obvodnom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D.

Dňa 10. februára 2016 Dominyk Pyslar z triedy 3.A obsadil 1. miesto na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C1.

 

Čítať celý článok...
 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?

Kto je práve prihlásený

Máme online 25 hostí