Hlavná stránka
Stredná odborná škola Handlová

Informácie pre študentov končiacich ročníkov

ÚPSVaR organizuje dňa 8.10.2015 v čase od 8:00 - 15:00 v Športovej hale v Prievidzi Burzu práce a informácií, kde sa môžete stretnúť so zamestnávateľmi ale aj zástupcami vysokých škôl.


Veľtrh vzdelávania Gaudeumus 2015 sa blíži

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Slovakia 2015 sa uskutoční v dňoch 14. – 15. októbra 2015 na výstavisku Agrokomplex Nitra v čase od 8:00 do 16:00 hod.

 

Úspešných študentov SOŠ Handlová prijal prezident SR

Prezident Andrej Kiska v stredu 23.9.2015 prijal 12 najlepších slovenských študentov – stredoškolákov, ktorí v minulom školskom (2014/2015) získali v rôznych súťažiach vzdelávania Junior Achievement Slovakia vynikajúce výsledky. Zároveň sa prijatia zúčastnilo aj 7 pedagógov, ktorí cez JA Slovakia poskytujú mladým ľuďom praktické podnikateľské, ekonomické či finančné vzdelávanie.

Prijatia u prezidenta SR sa na prekvapivé pozvanie JA SR za našu školu zúčastnili: Filip Kriváň, Marek Zimerman (obaja 3.A trieda, obchodná akadémia – bilingválne štúdium), víťazi celoslovenskej súťaže "Vedieť sa správne rozhodnúť" (program Etika v podnikaní) a Ing. Darina Krónerová. Prezident republiky ocenil záujem študentov o netradičné formy vzdelávania, ich kreativitu, súťaživosť a pripomenul, že víta prepájanie teórie s praxou aj cez programy JA Slovakia. Pre všetkých, študentov i učiteľov, to bolo významné stretnutie a ocenenie dosiahnutých úspechov .

Ing. Darina Krónerová

 

Športovo – turistický týždeň v Žiarskej doline

V čase od 14.9. 2015 do 18.9.2015 sa 60 študentov 2. a 3. ročníka a 6 pedagógov našej školy zúčastnilo pobytu v Žiarskej doline. Pripravený program ovplyvňovalo počasie, ktoré bolo síce viac menej slnečné, na horách však ukázalo aj svoju hmlistú a najmä veternú tvár. Napriek vrtochom počasia sme zvládli v pondelok prechádzku na Žiarsku chatu, v utorok slnečný relax v aqvaparku Tatralandia, v stredu sme miesto krás zahmleného Chopku objavovali čaro Prosieckej doliny. Vrcholom pobytu bola vo štvrtok celodenná "nekonečná túra" z Čertovice do Demänovskej doliny, kedy sme odolali víchrici a hmle a niektorí účastníci si siahli úspešne až na dno svojich fyzických síl. Všetci sme mali možnosť presvedčiť sa, aká je príroda mocná a nevyspytateľná. Nuž a v piatok sme sa tešili z krásneho počasia a návratu domov. Pobyt v peknom prostredí hotela Spojár v Žiarskej doline splnil svoj účel.

Ing. Darina Krónerová

 

Podpora technického vzdelávania žiakov základných a stredných škôl
na SOŠ Handlová

Vzhľadom na pretrvávajúci nedostatok záujmu žiakov základných škôl a ich rodičov o technicky orientované odbory, spracovala Stredná odborná škola v Handlovej v spolupráci so Slovenskými elektrárňami, spoločnosťou skupiny Enel projekt, zameraný na podporu technického vzdelávania žiakov základných škôl. Projekt má za úlohu dosiahnuť efektívnejšiu spoluprácu so základnými školami a skvalitniť prípravu žiakov základných škôl v oblasti technického vzdelávania.

Vďaka finančnej pomoci Slovenských elektrární, spoločnosti skupiny Enel je možné tento projekt zrealizovať a tak pokračovať v úspešnej spolupráci so základnými školami v Handlovej, ktorá sa začala už v školskom roku 2014/2015. Zároveň sa vytvára priestor na propagáciu odborného vzdelávania v súlade s výzvami, ktoré sú deklarované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a potrebami zamestnávateľov.

Čítať celý článok...
 

SOŠ Handlová vďaka EUROFONDOM inovuje
systém odborného vzdelávania pre potreby trhu práce

Obsahová reforma vzdelávania s využitím nových netradičných foriem výučby odborných predmetov je hlavným cieľom projektu s názvom „Inovatívna prestavba vzdelávania na SOŠ Handlová“. Moderné technológie, digitálna technika a nové učebné pomôcky sa v uplynulých mesiacoch stali súčasťou odborného vyučovania a výrazne prispeli k aktívnejšiemu zapojeniu žiakov do výučby a zlepšeniu ich kľúčových kompetencií.

Čítať celý článok...
 

Súťaž v ADK

Dňa 17.6.2015 sa konala súťaž v 10-minútovom odpise súvislého anglického textu, ktorého sa zúčastnili študenti odboru obchodná akadémia - bilingválne štúdium. Víťazom sa stal študent 2.A triedy Viliam Dráb s výkonom 304,7 úderov za minútu so 100% presnosťou písania.

Víťazovi srdečna gratulujeme!

Ing. Janka Ivanová

 

 

Medzinárodná súťaž IT Junior 2015 v Prahe – 2. miesto pre SOŠ Handlová

Martin Tonhauzer a Andrej Koberčík - študenti odboru mechanik počítačových sietí sa v dňoch 28. až 29. mája zúčastnili dvojdňovej súťaže IT Junior 2015 v Prahe a získali veľké uznanie. Ako nováčikovia na 5. ročníku tejto medzinárodnej súťaže obsadili 2. miesto.

Čítať celý článok...
 

Erasmus+

Odborná stáž študentov vo Wrexhame, Veľká Británia

V dňoch 25. 4. 2015 – 9. 5. 2015 sa 12 študentov Strednej odbornej školy Handlová zúčastnilo odbornej stáže v škole Coleg Cambria v meste Wrexham. Stáž sa konala v rámci projektu Erasmus+ kľúčovej aktivity KA1. Cieľom odbornej stáže bolo nielen zlepšiť jazykové zručnosti a kompetencie študentov, ale aj získať nové vedomosti a hlavne skúsenosti v odbore.

Pracovný program bol veľmi pestrý a zaujímavý. Študenti chodili každý deň do školy, niektoré hodiny absolvovali spolu s anglickými študentami. Na hodinách pracovali pod vedením lektorov, robili mnohé zaujímavé veci – fotenie v exteriéri, spracovanie materiálu v grafických programoch, spracovanie videa a mnohé iné. Okrem aktivít v škole, študenti poznávali aj kultúrne, historické a prírodné zaujímavostí tejto krajiny.

Čítať celý článok...
 

Študenti SOŠ Handlová v GEP opäť víťazne...

Výukové vzdelávacie programy GEP (globálny etický program) a EAP(etika a podnikanie) sa v šk. roku 2014/2015 realizujú v triedach 1.A a2.A (odbor bilingválna obchodná akadémia). Programy majú žiakov pripravovať na spoločensky zodpovedné podnikanie. Jednou z podmienok na získanie certifikátov je účasť na korešpondenčnom kole celoslovenskej súťaže „Vedieť sa správne rozhodnúť“, v ktorom študenti riešia zadanú prípadovú štúdiu. Naša škola sa zapojila prácami 2 tímov, v zložení: Dominika Weissová, Lucia Pappová (1.A trieda) a Filip Kriváň , Marek Zimerman (2.A trieda). Celkovo sa korešpondenčného kola zúčastnilo 44 tímov z celého Slovenska , do záverečného kola postúpilo 8 najlepších. Pozvanie na veľké finále dostal aj náš tím: Filip Kriváň a Marek Zimerman. Naši študenti sa dňa 21.5.2015 v priestoroch známej firmy HP v Bratislave vynikajúco prezentovali svojim kreatívnym riešením novej prípadovej štúdie a napokon v silnej konkurencii zvíťazili. Nadviazali tak na výborné úspechy svojich predchodcov z minulých rokov. Za skvelú reprezentáciu školy si zaslúžia uznanie a obdiv.

Ing. Darina Krónerová

 
Spokojnosť so súčasnou výbavou školy

Kto je práve prihlásený

Máme online 5 hostí