Hlavná stránka
Stredná odborná škola Handlová

Innovation Camp

Dňa 18. 11. 2015 sa študenti 4. L triedy Patrick Hrdý, Petra Kostolányová, Sára Krušpánová, Eva Malíková, Miriama Pekárová a Tamara Paulínyová zúčastnili v Bratislave súťaže Innovation Camp, ktorú pripravila nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko a NN Slovensko. Súťaž bola organizovaná pre študentov stredných škôl z celého Slovenska, ktoré sú zapojené do vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia.

Cieľom súťaže bolo umožniť študentom vyskúšať si v spolupráci s profesionálmi zo sveta biznisu tzv. mäkké zručnosti. Študenti nesúťažili za jednotlivé školy, ale vytvorili zmiešané 6-členné tímy, ktorých úlohou bolo navrhnúť riešenie sociálneho podniku a prezentovať ho pred odbornou porotou. Celodenná súťaž bola pre študentov intenzívnou skúsenosťou, ktorá stimulovala ich kreatívne a inovačné schopnosti. Srdečne blahoželáme Eve Malíkovej, členke tímu, ktorý obsadil druhé miesto. Všetkým ďakujeme za aktívnu účasť na súťaži.

„Na Innovation Campe sa mi najviac páčila úroveň akcie a profesionalita organizátorov. Celková atmosféra bola veľmi príjemná. Celý deň bol veľmi zaujímavý. Do budúcnosti mi to dalo veľa zo stránky kreativity, teambuildingu a rešpektovania druhých,“ zhodnotila súťaž Tamara Paulínyová. „Najviac sa mi na tom páčila tímová spolupráca. Bola to zaujímavá výzva prichádzať na nové riešenia. Samozrejme, potvrdilo sa mi aj to, že založiť vlastný podnik nie je nič jednoduché a nie je to práca na pár hodín“, dodáva Petra Kostolányová. „Táto súťaž mi dala nové skúsenosti o tom, aká dôležitá je dobrá prezentácia riešenia. Určite sa oplatilo skoro ráno vstávať a neskoro večer sa vrátiť domov“, uzatvorila Sára Krušpánová.

 

Oceňovanie najlepších študentov

Dňa 18. 11. 2015 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov a týždňa vzdelávania v obradnej sieni Mestského úradu oceňovali tí najlepší žiaci stredných škôl a základných umeleckých škôl. Ocenenie v podobe medaily odovzdával žiakom do rúk primátor mesta Rudolf Podoba.

Z našej Strednej odbornej školy boli ocenení:

Andrej Mikula za vzorné plnenie študijných povinností a úspešnú reprezentáciu školy na robotických súťažiach. V súťaži Trenčianske robotické dni, v kategórii Driver sa umiestnil so svojim robotom Razorom na druhom mieste.

Martin Stotka za vzorné plnenie povinností a dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v robotických súťažiach. V súťaži Trenčianske robotické dni, v kategórii Driver získal so svojim robotom Cruiserom prvé miesto – cenu primátora.

Paulína Kluvancová za výborný prospech a výsledky dosiahnuté v športovej a technickej oblasti v školskom roku 2014/2015, čím reprezentovala školu i mesto.

Andrej Koberčík za výborný prospech a reprezentáciu školy v CISCO súťažiach. V minulom školskom roku sa zúčastnil medzinárodnej súťaže IT Junior 2015 v Prahe, kde v silnej konkurencii a ako nováčik získal druhé miesto.

Kristína Siegelová za výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Vyniká najmä svojimi osobnostnými kvalitami – vždy podá pomocnú ruku.

Všetkým našim oceneným študentom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Strednej odbornej školy v Handlovej.

 

ZENIT v elektronike

Dňa 12.11.2015 sa konalo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike, súťažilo sa v dvoch kategóriách.

Výsledky:

Kategória A

1.miesto Marián Balažík
III.B
2.miesto Martin Stotka
IV.A
3.miesto Simon Bolfa
II.E

Kategória B

1.miesto Ondrej Grolmus
II.C
2.miesto Peter Herbanský
II.C
3.miesto Miroslav Hýll
II.C

 

Čítať celý článok...
 

Olympiáda z informatiky

Dňa 11.novembra 2015 sa konalo školské kolo Olympiády v informatike. Zúčastnili sa ho 3 žiaci, ktorí riešili úlohy kategórie B. Táto je určená žiakom, ktorí v tomto a ani v nasledujúcom školskom roku nebudú končiť strednú školu.

V kategórii B boli štyri praktické úlohy, ktorých cieľom bolo vytvoriť v prvom rade korektný a funkčný program v ľubovoľnom programovacom jazyku, v druhom rade sa kládol dôraz na efektivitu programu. Za každú úlohu sa dá získať od 0 do 10 bodov a všetky úlohy bolo nutné odovzdať prostredníctvom webového rozhrania. Na základe získaných bodov stanoví Slovenská komisia OI bodovú hranicu potrebnú na postup priamo do krajského kola.

Čítať celý článok...
 

Úspešných študentov SOŠ Handlová prijal prezident SR

Prezident Andrej Kiska v stredu 23.9.2015 prijal 12 najlepších slovenských študentov – stredoškolákov, ktorí v minulom školskom (2014/2015) získali v rôznych súťažiach vzdelávania Junior Achievement Slovakia vynikajúce výsledky. Zároveň sa prijatia zúčastnilo aj 7 pedagógov, ktorí cez JA Slovakia poskytujú mladým ľuďom praktické podnikateľské, ekonomické či finančné vzdelávanie.

Prijatia u prezidenta SR sa na prekvapivé pozvanie JA SR za našu školu zúčastnili: Filip Kriváň, Marek Zimerman (obaja 3.A trieda, obchodná akadémia – bilingválne štúdium), víťazi celoslovenskej súťaže "Vedieť sa správne rozhodnúť" (program Etika v podnikaní) a Ing. Darina Krónerová. Prezident republiky ocenil záujem študentov o netradičné formy vzdelávania, ich kreativitu, súťaživosť a pripomenul, že víta prepájanie teórie s praxou aj cez programy JA Slovakia. Pre všetkých, študentov i učiteľov, to bolo významné stretnutie a ocenenie dosiahnutých úspechov .

Ing. Darina Krónerová

 

Športovo – turistický týždeň v Žiarskej doline

V čase od 14.9. 2015 do 18.9.2015 sa 60 študentov 2. a 3. ročníka a 6 pedagógov našej školy zúčastnilo pobytu v Žiarskej doline. Pripravený program ovplyvňovalo počasie, ktoré bolo síce viac menej slnečné, na horách však ukázalo aj svoju hmlistú a najmä veternú tvár. Napriek vrtochom počasia sme zvládli v pondelok prechádzku na Žiarsku chatu, v utorok slnečný relax v aqvaparku Tatralandia, v stredu sme miesto krás zahmleného Chopku objavovali čaro Prosieckej doliny. Vrcholom pobytu bola vo štvrtok celodenná "nekonečná túra" z Čertovice do Demänovskej doliny, kedy sme odolali víchrici a hmle a niektorí účastníci si siahli úspešne až na dno svojich fyzických síl. Všetci sme mali možnosť presvedčiť sa, aká je príroda mocná a nevyspytateľná. Nuž a v piatok sme sa tešili z krásneho počasia a návratu domov. Pobyt v peknom prostredí hotela Spojár v Žiarskej doline splnil svoj účel.

Ing. Darina Krónerová

 

Podpora technického vzdelávania žiakov základných a stredných škôl
na SOŠ Handlová

Vzhľadom na pretrvávajúci nedostatok záujmu žiakov základných škôl a ich rodičov o technicky orientované odbory, spracovala Stredná odborná škola v Handlovej v spolupráci so Slovenskými elektrárňami, spoločnosťou skupiny Enel projekt, zameraný na podporu technického vzdelávania žiakov základných škôl. Projekt má za úlohu dosiahnuť efektívnejšiu spoluprácu so základnými školami a skvalitniť prípravu žiakov základných škôl v oblasti technického vzdelávania.

Vďaka finančnej pomoci Slovenských elektrární, spoločnosti skupiny Enel je možné tento projekt zrealizovať a tak pokračovať v úspešnej spolupráci so základnými školami v Handlovej, ktorá sa začala už v školskom roku 2014/2015. Zároveň sa vytvára priestor na propagáciu odborného vzdelávania v súlade s výzvami, ktoré sú deklarované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a potrebami zamestnávateľov.

Čítať celý článok...
 

SOŠ Handlová vďaka EUROFONDOM inovuje
systém odborného vzdelávania pre potreby trhu práce

Obsahová reforma vzdelávania s využitím nových netradičných foriem výučby odborných predmetov je hlavným cieľom projektu s názvom „Inovatívna prestavba vzdelávania na SOŠ Handlová“. Moderné technológie, digitálna technika a nové učebné pomôcky sa v uplynulých mesiacoch stali súčasťou odborného vyučovania a výrazne prispeli k aktívnejšiemu zapojeniu žiakov do výučby a zlepšeniu ich kľúčových kompetencií.

Čítať celý článok...
 
Spokojnosť so súčasnou výbavou školy

Kto je práve prihlásený

Máme online 16 hostí