Hlavná stránka
Stredná odborná škola Handlová

 

 

Odbory pre prvákov v školskom roku 2015/2016

Pre školský rok 2015/2016 otvárame nasledujúce študijné a učebné odbory:

5-ročný študijný odbor:

6317 M 74   obchodná akadémia - bilingválne štúdium
odborné vzdelávanie v anglickom jazyku

4-ročné študijné odbory:

3918 M   technické lýceum
2675 M   elektrotechnika
2387 M   mechatronika
2682 K   mechanik počítačových sietí (športová trieda)

2682 K   mechanik počítačových sietí

3447 K   grafik digitálnych médií
2381 M   strojárstvo NOVÝ od 2015/2016

3-ročné učebné odbory:

6475 H 00   technicko-administratívny pracovník
2466 H 02   mechanik opravár - stroje a zariadenia

2683 H 11   elektromechanik - silnoprúdová technika NOVÝ od 2015/2016

 

Posledná úprava Streda, 04 Február 2015 18:09
Čítať celý článok...
 

Aj nad našou školou bdie knižný anjel

Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi – Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou YOLi pripravili IV. ročník súťaže Vráťme knihy do škôl, ktorá prebiehala od 15.10.2014 do 15.2.2015.

Cieľom súťaže bolo podporiť čítanie a pozitívny vzťah ku knihám. Aj naši žiaci sa podelili so zážitkami, ktoré prežili v zázračnej krajine kníh. Kto môže v súťaži vyhrať hodnotné ceny?

Jakub Papp, Tomáš Sadloň, Viktória Laubertová, Paulína Ivanová, Petra Kostolányová, Sebastián Dombay, Kristína Kováčiková, Monika Mašlonková, Jakub Michel, Jakub Ončák, Miroslav Puna, Kristína Soukupová, Matej Szabo, Ján Ivaniš, Filip Chudík, Dominik Kurinec, Róbert Pilka, Patrik Vojtek, Daniel Zachar, Miroslava Jonasová, Romana Mendelová

Držíme palce!

 

 

Harmonogram EČ a PFIČ - SJL

 

17. marec 2015 - SJL
9:00
  • Nástup žiakov do školy - presun k učebniam, kontrola účasti.
9:25 – 9:45
  • Administrátori rozsadia žiakov, dávajú úvodné pokyny, rozdajú potrebné písomnosti, žiaci v učebniach vypĺňajú záhlavia OH a administrátori kontrolujú vypísané záhlavia OH.
9:45 – 11:15
  • Administrácia testov EČ MS
11:15 - 12:20
  • Prestávka pre žiakov
12:20
  • Zverejnenie tém PFIČ MS, žiaci sú v učebni pod dozorom administrátora, administrátori rozdajú dvojhárky na PFIČ, pomocné papiere na koncept a dajú úvodné pokyny
12:45 – 13:00
  • Žiaci majú 15 minút na výber témy - v tomto čase nesmú nič písať
13:00 – 15:30
  • Administrácia PFIČ MS

 

Čítať celý článok...
 

Seminár "Rozhoduj o Európe"

Dňa 11.2.2015 sme sa zúčastnili v Prievidzi na seminári stredoškolákov "Rozhoduj o Európe", ktorý je súčasťou projektu Erasmus +. Našu školu sme zastupovali v trojici – Kristína Vojčíková, Natália Chudá a Filip Kriváň (2.A trieda – bilingválna OA). Poldňovú aktivitu sme mali rozdelenú do niekoľkých častí. Na začiatku sme sa oboznamovali s históriou vzniku Európskej únie. V ďalšej časti sme sa my, študenti, rozdelili na štyri skupiny, v ktorých sme diskutovali o problémoch regiónu, kraja, štátu, dokonca aj o medzinárodných problémoch.

Čítať celý článok...
 

Školské kolo SOČ

Vo štvrtok 12.2.2015 sa uskutočnilo školské kolo SOČ. V kole študenti obhajovali práce v troch odboroch.

01 Problematika voľného času

1. miesto - Matúš Mrva (4.A - TEL)

Diaľkovo riadený elektrovetroň

02 Matematika, fyzika

1. miesto – Roman Čižnár (1.E – MECH)

Analýza, návrh a stavba modelu kategórie S8D: Rádiom riadený raketoplán

2. miesto – Simon Bolfa (1.E – MECH)

Príspevok k analýze optimálnych vlastností raketových modelov kategórie vírnik

12 Elektrotechnika a hardware

1. miesto – Marián Štefánik (3.A - MECH)

RC auto Daedalus

2. miesto – Marián Balážik (2.B - ELE)

Reproduktorová súprava

Všetkým študentom držíme palce pri reprezentácii našej školy v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 20.3.2015 na SŠ Partizánske!

 

Poukázanie sumy 2% z dane

Rozhodnutie podporiť kohokoľvek, či už finančne alebo materiálne, je vždy náročné. Niektorí tak robia v očakávaní protihodnoty, iní to urobia pre dobrý pocit, pre potešenie, že inému urobia radosť. V každom prípade na druhej strane je potešenie a príjemné prekvapenie obdarovaného, veď dostať dar nie je každodenná záležitosť.

Posledná úprava Sobota, 21 Február 2015 14:03
Čítať celý článok...
 

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky 2015

Oznamujeme maturantom, že informácie o EČ a PFIČ MS, deň a čas administrácie, kód školy, zoznamy žiakov, skupiny, učebne, pomôcky, čo je dovolené a čo zakázané, spôsob hodnotenia MS, sú zverejnené na nástenke maturít v budove D!

 

Hlásiš sa po skončení základnej školy na štúdium na našu školu?

Otestuj sa zo slovenského jazyka
vzorový test č. 1
vzorový test č. 2

Otestuj sa z anglického jazyka
vzorový test č.1
vzorový test č.2
vzorový test č.3
vzorový test č.4

Otestuj sa z matematiky
vzorové príklady
 

Prepísala históriu

Doteraz, aspoň teda v Handlovej, výhradne doména chlapcov. Predsa len, počítačové siete a na medzinárodnej úrovni? To znamená ovládať vysoké technológie. Rozumieť procesom o ktorých obyčajný používateľ Internetu nemá ani zdanie.

Irenka Balátová je prvé dievča, ktoré odíde zo SOŠ Handlová nielen s maturitným vysvedčením, ale aj s medzinárodným certifikátom CCNA od firmy Cisco. Dňa 15.12.2014 úspešne vykonala pod kamerou medzinárodne platnú skúšku v certifikačnom centre firmy Soitron a.s. v Bratislave. Dievčat ako Irenka je veľmi málo a neviem, či sa niektorá stredná škola na Slovensku môže tento rok podobným úspechom pochváliť.

Čítať celý článok...
 
Stihate brigadovat pocas skoly?

Kto je práve prihlásený

Máme online 9 hostí