Hlavná stránka Nedaj šancu smädu

Nedaj šancu smädu

Cieľom projektu Nedaj šancu smädu, na ktorý získala škola grant vo výške 500 eur bolo podporiť zdravý životný štýl zaujímavým, netradičným spôsobom. Zriadením pitných fontánok budú mladí ľudia nielen dodržiavať pitný režim, ale užívať čistú vodu a nie sladené nápoje, ktoré vo veľkom množstve škodia organizmu a zároveň ochudobňujú telo o minerály. Piť treba pri odpočinku ale hlavne pri športovaní. Aj preto chce škola popri športových aktivitách rozvíjať aj druhú stránku zdravia.

Na osádzaní pitných fontánok a úprave priestorových častí sa podieľali nielen zamestnanci, ale aj študenti Strednej odbornej školy. Pitné fontánky budú môcť využívať aj žiaci z okolitých základných škôl, gymnázia v Handlovej či centra voľného času, nakoľko škola realizuje veľa podujatí, na ktorých sa zúčastňujú aj spomínané subjekty.

 

Program aktivít:

  • Zakúpenie pitných fontánok
  • Nákup materiálu potrebného na osadenie a inštaláciu pitných fontánok
  • Úprava častí, na ktorých budú fontánky osadené
  • Zveľadenie areálu

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu "Zlepšite prostredie, v ktorom žijeme" od spoločnosti Mondi SCP, ktorá patrí k najväčším priemyselným subjektom, zameriava sa na výrobu kancelárskeho a ofsetového papiera. Vykonáva mnohé sociálne aktivity smerujúce k naplneniu a za účelom trvalo udržateľného rozvoja. Projekt bol podaný cez Máriu Kurincovú, zamestnankyňu Mondi SCP a.s.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Mgr. Lucia Madajová

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?