Hlavná stránka Predmetové komisie
PDF Tlačiť E-mail
Napísal Iveta Čapliarová   

Predmetové komisie

 

PK slovenského jazyka a spoločensko-vedných predmetov

predseda

Ing. Darina Krónerová

členovia

Mgr. Eva Buláková
Mgr. Peter Fabián
Ing. Jana Kubáleková
Mgr. Eva Labanczová
PhDr. Stella Sedláková
Mgr. Mária Slepánková
Mgr. Jana Šnircová
Mgr. Maroš Štorcel
Mgr. Soňa Švajlenová
PaedDr. Anna Verníčková

PK prírodovedných predmetov

predseda

RNDr. Ľudovít Lenhart

členovia

Mgr. Ružena Fullajtárová
Mgr. Jarmila Jendrušáková
Mgr. Viera Uhrinová
Ing. Dušan Botka
Mgr. Iveta Dobrotková
RNDr. Jozef Varsa

PK cudzích jazykov

predseda

Ing. Silvia Maruniaková

členovia

Ing. Viera Dobiášová
Mgr. Peter Fabián
Ing. Janka Ivanová
Ing. Martina Kovalčíková
Ing. Jana Krchňáková
Ing. Alena Kubová
Mgr. Eva Labanczová
Ing. Mária Laurová
Mgr. Zuzana Majdánová
Ing. Jela Neuschlová
PaedDr. Andrea Polerecká
Ing. Henrieta Sviteková
Mgr. Maroš Štorcel 
Ing. Róbert Zváč

PK telesnej výchovy

predseda

Mgr. Maroš Musil

členovia

Mgr. Jozef Barborka
Mgr. Blažej Ľahký
Mgr. Roderik Rybanský
Karol Kučera

PK odborných ekonomických predmetov

predseda

Ing. Adriana Alsharabiová

členovia

Ing. Mária Beňušová
Ing. Monika Csányiová
Ing. Viera Dobiášová
Ing. Renáta Chylová
Ing. Janka Ivanová
Ing. Jana Kubáleková
Mgr. Zuzana Majdánová
Ing. Silvia Maruniaková
Ing. Henrieta Sviteková
Bc. Jana Tonhauserová
Ing. Eva Turzová
Ing. Ľubica Varsová
Ing. Róbert Zváč

PK odborných strojárskych a elektrotechnických predmetov

predseda

Ing. Marianna Chalmovská

členovia

Ján Beránek
Ing. Dušan Botka
Ing. Ladislav Cingel
Ing. Monika Csányiová
Ing. Mária Čibová
Ing. Mária Dierová
Ing. Katarína Ďurčová
František Franko
Ing. Gilda Görcsösová
Bc. Ivan Igaz
Ing. Mária Laurová
Ing. Jana Krchňáková
Ing. Darina Krónerová
Ing. Dušan Medveď
Ing. Alena Michalovičová
Ing. Jela Neuschlová
Jozef Pavlák
Ing. Jaroslava Račáková
Ing. Vladimír Škrípala

PK informačno-technických predmetov

predseda

Mgr. Viera Pallerová

členovia

Ing. Dušan Botka
Mgr. Iveta Čapliarová
Ing. Mária Čibová
Jng. Janka Dežerická
Ing. Stanislav Dolník
Ing. Zuzana Hátriková
Ing. Martina Kovalčíková
Ing. Ján Krausko
Ing. Alena Kubová
Maroš Matejov
Ing. Dušan Medveď
Ing. Alena Michalovičová
Ing. Jozef Neuschl
Ing. Vladimír Škrípala
Mgr. Viliam Tonhauser
RNDr. Jozef Varsa
Milan Zeman

Posledná úprava Pondelok, 07 September 2015 21:07
 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?