Stavebné opravy PDF Tlačiť E-mail
Napísal Iveta Čapliarová   
Pondelok, 12 September 2011 00:00

Verejné obstarávanie - stavebné opravy

Stredná odborná škola Handlová, 972 51 Handlová, Lipová č.8


                       Naše číslo:PS/2011                   Vybavuje: Ing. Slaný                      Handlová : 12.9.2011


Vec: Predloženie cenovej ponuky

Na základe udeleného súhlasu na začatie verejného obstarávania , obraciame sa na Vás s výzvou o predloženie cenovej ponuky na „Stavebné opravy“ v celkovej hodnote do 22 450,-€.

V prípade, že sa do 27.09.2011 neprihlásia minimálne 3 uchádzači , osloví SOŠ výzvou o dodanie cenovej ponuky ďalšie firmy tak , aby minimálne 3 firmy predložili cenovú ponuku v termíne do 14. októbra 2011 do 12.00 hod. na sekretariáte škole na adresu ako v záhlaví. S poznámkou neotvárať súťaž „Stavebné opravy“.

Po vyhodnotení cenových ponúk Vás budeme obratom informovať o úspešnosti Vašej cenovej ponuky.

Informácie o technických podmienkach podá Tomlák Jaroslav tel.: 046/5219131

Pri verejnom obstarávaní je nutné postupovať podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príloha : Výzva na VO 
            Výkaz - výmer

S pozdravom

Mgr. Jozef Barborka
riaditeľ školy

Posledná úprava Piatok, 18 November 2011 10:53
 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?