Hlavná stránka Verejné obstarávanie VO - havária rozvodov
PDF Tlačiť E-mail
Napísal Iveta Čapliarová   
Streda, 26 Október 2011 00:00

Zmluva o dielo č. 07/2011
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluva uzavretá medzi SOŠ Handlová a Bytas s.r.o. Trenčín

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?