Hlavná stránka Stredoškolská odborná činnosť

Obvodné kolo SOČ

Dňa 18.3.2016 sa konalo na SOŠ Partizánske obvodné kolo SOČ. Našu školu reprezentovali študenti zo 4.A triedy v troch odboroch.

09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

  • 3D tlačiareň - R. Tužinský, P. Čapkovič
  • PLC výrobná linka - M. Stotka

12 Elektrotechnika a hardware

  • Robot Ventus - M. Štefánik

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

  • Hydromobil - R. Kušnier, A. Mikula, J. Gregor

Všetky práce boli úspešne obhájené a postupujú do krajského kola. Študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v krajskom kole. Poďakovanie patrí aj členkám hodnotiacich komisií v obvodnom kole Ing. Ďurčovej a Ing. Račákovej.

Koordinátor SOČ, Ing. Görcsösová

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?