Hlavná stránka Parabolický koncentrátor

Stredná odborná škola Handlová – partner projektu "Výskumný a demonštračný koncentrátor priameho slnečného žiarenia"

Projekt "Výskumný a demonštračný koncentrátor priameho slnečného žiarenia" sa realizuje vďaka nadačnému fondu Živá energia pri Nadácií Ekopolis, ktorého partnerom je ZSE Energia, a.s. Zariadenie je určené na realizáciu výskumných aktivít a bude slúžiť ukážkové zariadenie pre študentov stredných a vysokých škôl, vrátane odbornej verejnosti. Inštalácia technologického zariadenia prebieha na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO).

 

Partnerom projektu je aj Stredná odborná škola v Handlovej, ktorej študenti a pedagógovia sú zapojený do projektových aktivít. Pri inštalácii zariadenia poskytujú odborné poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti elektrotechniky a výpočtovej techniky.

Výskumné zariadenia budú popri žiakoch stredných škôl prioritne využívať študenti Strednej odbornej školy v Handlovej najmä v rámci odborného výcviku, technických meraní, laboratórnych prác a rôznych projektov. Plánované sú aj exkurzie študentov stredných a vysokých škôl a návštevy odbornej verejnosti.

Projekt bude pokračovať aj realizáciou ukážkových aktivít so zameraním na prezentáciou využitia slnečných koncentrátorov v podmienkach strednej Európy. Výskumné aktivity budú zamerané na premenu energie tepelného žiarenia na teplo pri teplotách nad 200 ˚C a meranie dosiahnuteľného energetického zisku s prezentáciou výsledkov výskumu. Koncentráciou priameho slnečného žiarenia je možné dosiahnuť teploty až do 1000 ˚C, ktoré môžu slúžiť na ohrev surovín a materiálov, ale aj ako koncentrovaná solárna elektráreň.

Parabolický koncentrátor s dvojosovým systémom sledovania polohy Slnka bude koncentrovať priame slnečné lúče do malého priestoru v ohnisku parabolického zrkadla. V ohnisku bude umiestnený absorbér, v ktorom sa energia koncentrovaných slnečných lúčov premení na teplo. Merací systém meria rozdiel teploty kvapaliny na vstupe a výstupe absorbéra, meria aj pretečené množstvo kvapaliny a na základe týchto údajov počíta a zaznamenáva energiu dodanú kvapaline. Zariadenie sa bude skladať z parabolického zrkadla, konštrukcie a systému sledovania polohy, absorbéra a systému odvodu tepla, meracieho a zaznamenávacieho systému a vzduchového kolektora.

Okrem výskumných aktivít majú jednotlivé činnosti za úlohu zvýšiť záujem o štúdium odborov zameraných na obnoviteľné zdroje energií, energetiku a ochranu životného prostredia.

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?