Hlavná stránka Stáž na FIIT STU v Bratislave

Týždeň stredoškolákov v laboratóriách sieťových technológií FIIT STU v Bratislave

Odborná stáž študentov SOŠ Handlová na FIIT STU v Bratislave sa vďaka ústretovosti fakulty uskutočnila v dňoch 24. až 28. marca 2014.

Fakulta informatiky a informačných technológií STU stredoškolským študentom medzinárodného vzdelávacieho programu Cisco NetAcad vyhradila na celý týždeň jedno zo svojich laboratórií sieťových technológií. Prednášky a praktické cvičenia prebiehali pod vedením pracovníkov fakulty. Študenti mali výnimočnú možnosť vyskúšať si náročnosť vysokoškolských zadaní.

Stáže sa zúčastnilo celkom 12 študentov, z toho 3 dievčatá. Pre väčšinu týchto študentov bola stáž zároveň prípravou na tohtoročné národné kolo sieťarskej súťaže Networking Academy Games. Okrem štúdia a práce v moderných, kvalitne vybavených laboratóriách sa stredoškolskí študenti zúčastnili aj vysokoškolskej prednášky. Prednášal učiteľ FIIT, inštruktor Cisco NetAcad a zároveň zamestnanec spoločnosti AT&T Bratislava, Ing. Martin Hrubý, PhD. O stáž stredoškolákov sa priamo v laboratóriu zaujímal osobne dekan fakulty doc. Ing. Pavel Čičák, PhD. a riaditeľka Ústavu počítačových systémov a sietí Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

 

Bratislava 28. 3. 2014

Ing. Ján Krausko SOŠ Handlová

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?