Hlavná stránka Zveľaďuj a oddychuj

Oddychová zóna školy

Chýbajúce miesto na sedenie a oddych pre žiakov počas voľných hodín na načerpanie nových síl riešila Stredná odborná škola v Handlovej podaním projektu na vybudovanie oddychovej zóny.

Cieľom projektu Zveľaďuj a oddychuj, na ktorý získala škola grant vo výške 500 eur bolo zatraktívniť areál, tak aby sa stal lákadlom pre mladých ľudí, aby sa zveľadili zanedbané priestory a areál premenil na priestor slúžiaci na oddych od každodenného stresu a zhonu. Popri chodníku bolo osadených šesť lavičiek a vysadené okrasné stromčeky a rastlinky. Lavičky boli ručne vyrobené z dreva a kovu.

Na projekte sa podieľali nielen zamestnanci, ale aj dobrovoľníci a študenti Strednej odbornej školy. Za ich pomoci sa upravil areál a vyčistil od nepotrebnej zelene. Prostredie sa skrášlilo. Rozšírili sa možnosti sedenia v príjemnom jarnom, letnom i jesennom období. Pribudla možnosť len tak si vziať knihu do ruky a čítať, oddychovať, relaxovať, rozjímať o veciach každodenného života alebo len tak debatovať s kamarátmi. Na takéto trávenie voľného času netreba zabúdať, každý z nás si oddych zaslúži.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu "Zlepšite prostredie, v ktorom žijeme" od spoločnosti Mondi SCP, ktorá patrí k najväčším priemyselným subjektom, zameriava sa na výrobu kancelárskeho a ofsetového papiera. Vykonáva mnohé sociálne aktivity smerujúce k naplneniu a za účelom trvalo udržateľného rozvoja. Projekt bol podaný cez Máriu Kurincovú, zamestnankyňu Mondi SCP a.s.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

 

Mgr. Patrícia Steinhüblová

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?