Hlavná stránka Prijímacie konanie

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017

1.kolo

2675 M elektrotechnika

3447 K grafik digitálnych médií

2682 K mechanik počítačových sietí

2387 M mechatronika

3918 M technické lýceum

 

 

Prijimacie konanie pre školský rok 2016/2017

1.termín dňa 9.mája 2016 - Výsledky

2.termín dňa 12.mája 2016 - Výsledky

 


Výsledky prijímacieho konania podľa bodov
získaných v prijímacom konaní pre školský rok 2016/2017
v študijnom odbore 6317M74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium

Výsledky talentových skúšok

 

 


Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2016/2017

Kritériá prijímacieho konania na 4-ročné študijné odbory pre školský rok 2016/2017

Kritériá prijímacieho konania na 3-ročné učebné odbory pre školský rok 2016/2017

Kritériá prijímacieho konania na študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu pre školský rok 2016/2017

 

 


Odbory pre prvákov v školskom roku 2016/2017

Pre školský rok 2016/2017 otvárame nasledujúce študijné a učebné odbory:

5-ročný študijný odbor:

6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium
odborné vzdelávanie v anglickom alebo v nemeckom jazyku

4-ročné študijné odbory:

3918 M technické lýceum
2675 M elektrotechnika
2387 M mechatronika
2682 K mechanik počítačových sietí (športová trieda)

2682 K mechanik počítačových sietí

3447 K grafik digitálnych médií
2381 M strojárstvo

3-ročné učebné odbory:

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

 

2-ročné nadstavbové štúdium

2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy PSaZ2-ročné pomaturitné štúdium

6851 N sociálno - právna činnosť
prihláška na štúdium

Otestujte sa ...

Otestuj sa zo slovenského jazyka
vzorový test č.1

Otestuj sa z anglického jazyka

vzorový test č.1
vzorový test č.2
vzorový test č.3
vzorový test č.4

Otestuj sa z nemeckého jazyka

vzorový test č.1

Otestuj sa z matematiky

sada príkladov č.1
sada príkladov č.2
 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?