Hlavná stránka Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program je v plnom znení verejne prístupný na sekretariáte Strednej odbornej školy Handlová. V skrátenej verzii sú k dispozícii učebné plány jednotlivých odborov platné v školskom roku 2015/16."

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?