Hlavná stránka Úspech našich sieťarov

Ďalší študenti SOŠ Handlová na medzinárodnej úrovni

Gratulujeme našim ďalším špičkovým sieťarom - Samo Krausko a Adio Tomašov dňa 28. novembra 2014 úspešne absolvovali pod kamerou medzinárodnú certifikačnú skúšku v spoločnosti Soitron Bratislava. Stali sa tak držiteľmi medzinárodne uznávaného priemyselného certifikátu CCNA od spoločnosti Cisco. Tvrdou makačkou sa dostali na level, ktorý im v prvom rade poskytuje veľkú výhodu na súčasnom trhu práce. Môžu tiež počítať s výhodou v prijímacom konaní na vysokú školu, napríklad v prípade FIIT STU v Bratislave vzhľadom na ich výsledky vo fakultnom a národnom kole súťaže NAG 2014. Nie je to ich prvý, jediný a ani posledný úspech. Okrem úspechov v spomenutých súťažiach je Samo už držiteľom medzinárodného certifikátu od konkurenčnej firmy Juniper a Adio je aktuálne aj najlepší programátor našej školy. Osobne si myslím, že o týchto pánoch budeme ešte veľa počuť a že budú rozhodne patriť do útočnej fomácie handlovského sieťarského A týmu pre rok 2015.

Ďakujem Vám páni.

Handlová 1. decembra 2014

Ing. Ján Krausko

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?