Hlavná stránka Školská jedáleň

Školská jedáleň

V školskej jedálni SOŠ Handlová je poskytované stravovanie pre študentov a zamestnancov SOŠ, gymnázia, SŽŠ a cudzích stravníkov.

Objednávanie stravy

Stravníci majú možnosť výberu z dvoch druhov jedál. Strava sa objednáva z aktuálneho jedálneho lístka, formou stravovacích lístkov. Objednanie obedu je možné najneskôr do 14:00 hod. deň vopred.

Zrušenie stravy

Odhlasovanie zo stravy je možné vykonávať deň vopred do 14:00 hod. v školskej jedálni alebo telefonicky na tel. č. 046/ 512 19 37 u vedúcej ŠJ.

Strava poskytovaná pre študentov

Výdaj stravy pondelok - piatokStravná jednotka
Raňajky + desiata 6:45 - 7:45 0,68€
Obedy 10:30 - 13:00 1,37€
Večera 18:00 - 18:30 1,14€

 

Strava poskytovaná pre cudzích stravníkov

Cena obeda - 2,46€

Platba

Forma platby:

Prevodným príkazom na účet ŠJ (internetbanking), trvalým príkazom alebo platba šekom. Šeky sa vydávajú po 20. v mesiaci na ďalší mesiac.

Upozornenie! Stravník dostane stravné lístky po zaplatení šeku a prinesení ústrižku a od ďalšieho dňa má stravník obed.

Termín platby:

do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca (august - máj)

Účet školskej jedálne IBAN SK7081800000007000506281
Variabilný symbol mesiac a rok platby, napr. 0116 (január 2016)
Konštantný symbol 0308
Správa pre prijímateľa priezvisko a meno stravníka, trieda

 

Kontakt

Lenhartová Ľubica (hlavná činnosť)
Prokeinová Valéria (podnikateľská činnosť)
046/547075075

 

 

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?