Hlavná stránka Učebné odbory

Učebné odbory

Naša škola pripravuje svojich študentov v nasledujúcich 3-ročných učebných odboroch:

 

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

 • technologické postupy opráv a konštrukcie strojov
 • strojné a ručné obrábanie materiálov
 • oprava strojov a zariadení
 • údržba strojov a zariadení
 • ukončenie záverečnou skúškou
 • výučný list
 • možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu pre získanie maturity

 

6475 H 00 technicko-administratívny pracovník

 • písomnosti a ich spracovanie na počítači
 • 10-prstová hmatová metóda
 • Word, Excel, Internet
 • podvojné účtovníctvo v programe OMEGA
 • odborný výcvik – prax vo firmách
 • základy ekonomiky, práva, manažmentu, marketingu
 • ukončenie záverečnou skúškou
 • výučný list
 • možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu ukončenom maturitnou skúškou

 

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika NOVÝ od 2015/2016

 • spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie
 • funkcia a stavba elektrických strojov a prístrojov
 • využitie elektronických prvkov vo výkonovej elektrotechnike
 • základy automatického riadenia
 • merania v silnoprúdovej elektrotechnike
 • ukončenie záverečnou skúškou
 • výučný list
 • možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu pre získanie maturity

 

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?