Hlavná stránka Odbory pre šk. rok 2016/17

Odbory pre prvákov v školskom roku 2016/2017

Pre školský rok 2016/2017 otvárame nasledujúce študijné a učebné odbory:

5-ročný študijný odbor:

6317 M 74   obchodná akadémia - bilingválne štúdium
odborné vzdelávanie v anglickom alebo v nemeckom jazyku

4-ročné študijné odbory:

3918 M   technické lýceum
2675 M   elektrotechnika
2387 M   mechatronika
2682 K   mechanik počítačových sietí (športová trieda)

2682 K   mechanik počítačových sietí

3447 K   grafik digitálnych médií
2381 M   strojárstvo

3-ročné učebné odbory:

2466 H 02   mechanik opravár - stroje a zariadenia

2683 H 11   elektromechanik - silnoprúdová technika

 

2-ročné nadstavbové štúdium

2414 L 01   strojárstvo - výroba, montáž a opravy PSaZ      

2-ročné pomaturitné štúdium

6851 N   sociálno - právna činnosť      
prihláška na štúdium
Posledná úprava Streda, 13 Január 2016 18:50
 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?