Krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike

Víťaz školského kola súťaže ZENIT v elektronike kategória A Marián Balážik z 3.B triedy odboru Elektrotechnika postúpil do krajského kola tejto súťaže. Krajské kolo sa uskutočnilo dňa 3.12. 2015 v Starej Turej. Marian na súťaži nesklamal a obsadil veľmi pekné 5. miesto.

Gratulujeme!

Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní

Víťaz školského kola súťaže ZENIT v programovaní kategória B Martin Bielik z 2.F triedy postúpil do krajského kola tejto súťaže. Krajské kolo sa uskutočnilo dňa 26. novembra 2015 na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. Martin na súťaži nesklamal a obsadil veľmi pekné 6. miesto.

Gratulujeme !

 

 

ZENIT v elektronike

Dňa 12.11.2015 sa konalo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike, súťažilo sa v dvoch kategóriách.

Výsledky:

Kategória A

1.miesto Marián Balažík
III.B
2.miesto Martin Stotka
IV.A
3.miesto Simon Bolfa
II.E

Kategória B

1.miesto Ondrej Grolmus
II.C
2.miesto Peter Herbanský
II.C
3.miesto Miroslav Hýll
II.C

 


 

ZENIT v programovaní

Dňa 14. októbra 2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže ZENIT v programovaní. Súťaže sa zúčastnilo 9 súťažiacich v dvoch kategóriách, v kategórii A 8 súťažiacich, v kategórii B 1 súťažiaci.

Kategória A - študenti 3. a 4. ročníka

Výsledky:

1.miesto Daniel Vršek IV.F
2.miesto Viliam Villár IV.F
3.miesto Paula Kluvancová IV.F

 

Kategóŕia B - študenti 1. a 2. ročníka

Výsledky:

1.miesto Martin Bielik
II.F

 

Súťažiaci riešili zadané úlohy v nimi zvolenom programovacom jazyku v časovom limite štyri hodiny. Úlohy boli zadané zábavným spôsobom, ale ich pochopenie bolo niekedy dosť náročné. Riešenie úloh prebehalo on-line formou cez webový portál, kde si súťažiaci každé riešenie úlohy mohli dať hneď skontrolovať na testovači.

Tvorba programov súťažiacich dosť potrápila a ukázalo sa, že programovanie je síce zábavné ale aj náročné.

Na základe dosiahnutých výsledkov na školskom kole Martin BIELIK postúpil do krajského kola súťaže ZENIT v programovaní, ktoré sa uskutoční 26. novembra 2015 na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. Želáme mu veľa úspechov.


ZENIT WEB

Dňa 15. októbra 2015 bola organizovaná súťaž ZENIT Web, v ktorej sa z našej školy zúčastnili dvaja žiaci 4.B triedy Michael Šolc a Marek Kováč, z odboru grafik digitálnych médií. Projektu sa zúčastnili ako tím - web dizajnér a programátor. Ich úlohou bolo vytvoriť webovú stránku podľa zadania v stanovenom časovom limite.

Kategória ZENIT Web sa konala po tretí krát, Michael a Marek sú prví z našej školy, ktorí sa zúčastnili tohto projektu. Nakoľko boli jediní z našej školy, ktorí sa zapojili do projektu, ich práca nebola hodnotená školskou komisiou, ale komisiou projektu. Zapojením sa do projektu sme získali cenné informácie o projekte, o jej organizácii a pre žiakov to bola skúsenosť a možnosť porovnať svoje výsledky s výsledkami ostatných zapojených súťažiacich.

Obom žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy v tomto projekte.

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?