Hlavná stránka Vnútorný poriadok školy
Vnútorný poriadok školy PDF Tlačiť E-mail
Napísal Iveta Čapliarová   

Vnútorný poriadok školy

Vnútorný poriadok školy určuje základné organizačné princípy, pravidlá spolunažívania a spolupráce v škole i s verejnosťou, práva a povinnosti žiakov a zamestnancov školy. Vychádza zo základných školských dokumentov, pracovno-právnych predpisov a konkretizuje ich na podmienky školy.

Vnútorný poriadok školy obsahuje:

I. Práva a povinnosti učiteľov

Práva a povinnosti učiteľov sú obsiahnuté v pracovnej náplni a pracovnom poriadku školy.

II. Práva a povinnosti žiakov

Práva žiakov

Povinnosti žiakov

Dochádzka a pravidlá uvoľňovania z vyučovania

Správanie žiakov a ich povinnosti

Opatrenia vo výchove

 

III. Zásady spolupráce s rodičmi

Zásady spolupráce s rodičmi

 

IV. Záverečné ustanovenie

  1. Vnútorný poriadok Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová je záväzný pre všetkých žiakov denného štúdia.
  2. Zmeny a doplnky Vnútorného poriadku školy vydáva riaditeľ školy.
  3. Súčasťou Vnútorného poriadku školy je: časový rozvrh vyučovania, plán areálu školy a trasy presunov
  4. Tento Vnútorný poriadok pre žiakov školy je platný od 1. septembra 2009.
Posledná úprava Sobota, 08 November 2014 21:38
 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?