Hlavná stránka Duálne vzdelávanie

Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania

v učebnom odbore 2466 H 02mechanik opravár – stroje a zariadenia:   vo firme Scheuch s.r.o. Prievidza (pdf)

v učebnom odbore 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika: v HBP a.s. Prievidza (pdf)

 

 

Duálne vzdelávanie

Spolupráca so školou a zmluva o duálnom vzdelávaní (ppt)

Nábor žiakov a výberové konania (ppt)

Učebná zmluva (ppt)

Nástup žiaka k zamestnávateľovi (ppt)

Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka (ppt)

Daňové benefity zamestnávateľa (ppt)

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?