Hlavná stránka Vitajte v našom regióne

"Vitajte v našom regióne"

Dňa 11.4.2013 sa súťažný tím z 3.A triedy (odbor obchodná akadémia) zúčastnil celoslovenskej súťaže „Vitajte v našom regióne“, ktorá sa konala vo veľkom obchodnom centre OPTIMA v Košiciach pod záštitou JASR. CK TAM&S5 na súťaži reprezentovali:

Kristína Štajnochová, Michaela Jóčiková, Lucia Pirošková, Silvia Vidová, Michaela Zderková, Patrícia Pešeková(náhradníčka).

Účastníčka Kristína Štajnochová po súťaži povedala:

„Súťaž mi dala veľa. Keďže sme boli prvýkrát na takomto podujatí, museli sme veľa rozmýšľať o tom, ako ľudí zaujať. Mali sme pripravený skvelý produkt, týkajúci sa cestovného ruchu, záležalo však na tom, ako ho predstavíme.

Vďaka tejto súťaži som získala veľa skúseností. Napr. komunikačné – dávala som si pozor, aby som sa niekde v strede vety nezasekla alebo pohotovo pokračovala, keď niektorá z nás potrebovala myšlienku doplniť. Mali sme silnú motiváciu, aby sme to podali čo najlepšie. Podľa mňa je táto súťaž super, každému by som želala, aby si vyskúšal, že to nie je len o tom pripraviť si niečo, ale aj o tom, ako sa zosúladiť ako tím a presvedčivo prezentovať. Súťaž trvala od rána až do večera, takže to bolo náročné aj na našu vytrvalosť. I keď sme nevyhrali,  odborná porota nás pochválila za nápad, videopozvánku i propagačné materiály, ktoré sme mali pripravené na vysokej úrovni. Najviac ma potešila pochvala od jednej rodinky, v ktorej mladý otecko učí na fakulte cestovného ruchu v Košiciach - vyjadril sa, že sme to mali skvele pripravené, podľa neho sme to super odprezentovali a zaujali ho. Náš nápad spočíval v ponuke produktu rekreačného strediska (REMATA +), ktoré je prístupné pre všetkých zdravých i handicapovaných...“

 

Pochvala a poďakovanie patrí nielen dievčatám, ktoré na vysokej úrovni reprezentovali svoj produkt i našu školu, ale aj študentovi 1.B triedy Michaelovi Šolcovi, ktorý nakrútil a spracoval videopozvánku na súťaž, študentom 3.B, ktorí s p. Ing. Z. Hátrikovou pomohli pri príprave, úprave a realizácii propagačných materiálov a tiež p. Mgr. I. Čapliarovej, ktorá nám propagačné materiály vytlačila.

Ing. Darina Krónerová

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?