Hlavná stránka Podpora technického vzdelávania

Podpora technického vzdelávania žiakov základných a stredných škôl
na SOŠ Handlová

Vzhľadom na pretrvávajúci nedostatok záujmu žiakov základných škôl a ich rodičov o technicky orientované odbory, spracovala Stredná odborná škola v Handlovej v spolupráci so Slovenskými elektrárňami, spoločnosťou skupiny Enel projekt, zameraný na podporu technického vzdelávania žiakov základných škôl. Projekt má za úlohu dosiahnuť efektívnejšiu spoluprácu so základnými školami a skvalitniť prípravu žiakov základných škôl v oblasti technického vzdelávania.

Vďaka finančnej pomoci Slovenských elektrární, spoločnosti skupiny Enel je možné tento projekt zrealizovať a tak pokračovať v úspešnej spolupráci so základnými školami v Handlovej, ktorá sa začala už v školskom roku 2014/2015. Zároveň sa vytvára priestor na propagáciu odborného vzdelávania v súlade s výzvami, ktoré sú deklarované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a potrebami zamestnávateľov.

 

Projekt je naplánovaný na obdobie od septembra 2015 do konca mája 2016. Má za úlohu zrealizovať kvalitnú výučbu vďaka efektívnej spolupráci Strednej odbornej školy v Handlovej so základnými školami v oblasti technického vzdelávania žiakov základných škôl.

Toto sa dosiahne vylepšením špecifického materiálno – technického vybavenia školy a vypracovaním výučbových odborných materiálov. Neodmysliteľnou súčasťou projektu je aj propagácia odborného vzdelávania na základných školách a v regióne.

V rámci projektu sa pri aktivitách technického vzdelávania vystrieda zhruba 100 žiakov základných škôl v Handlovej.

Očakávanými kvalitatívnymi výsledkami bude zlepšenie kvality technického vzdelávania žiakov základných škôl, a prehĺbenie praktických zručností týchto žiakov.

Veríme, že projekt prinesie zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o štúdium technicky orientovaných študijných a učebných odboroch na stredných školách. Tým sa vytvoria vhodné predpoklady pre uplatnenie žiakov na trhu práce po ukončení štúdia, hlavne u zamestnávateľov elektrotechnického a strojárskeho zamerania v súlade s potrebami trhu práce .

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?