Hlavná stránka Verejné obstarávanie

Ukončenie projektu
BEZPEČNÁ ENERGIA – ENERGIA PRE BUDÚCNOSŤ

Skončil sa dvojročný medzinárodný projekt Erasmus+ KA2 Bezpečná energia – energia pre budúcnosť. Počas trvania projektu sa kolektívy učiteľov všetkých zúčastnených škôl stretávali na spoločných projektových, medzinárodných stretnutiach a pre všetkých zúčastnených sa stali zážitkovými stretnutiami. Na každom z nich sa zišli pedagógovia, ktorí sa zaoberajú nielen odbornou, ale aj environmentálnou výchovou, sú ochotní podeliť sa o svoje poznatky a pri aktívnej výmene skúseností načerpať nové podnety a nápady. Od začiatku projektu, novembra 2014, bolo zrealizovaných 5 nadnárodných projektových stretnutí - v každej zo zúčastnených partnerských škôl. Na týchto stretnutiach si účastníci okrem pracovných odborných aktivít, workshopov či exkurzií do rôznych typov elektrární vymenili navzájom skúsenosti v používaní inovatívnych metód vo vyučovaní, pochválili sa úspechmi a technickým vybavením svojich škôl, ale prezreli si tiež historické pamiatky miest, v ktorých sídlia partnerské školy, spoznali nové kultúry a vybudovali nové kolegiálne, či priateľské vzťahy. Nové strategické partnerstvá.

Plánovanými intelektuálnymi výstupmi projektu, na ktorých partneri aktívne spolupracovali sú hodnotné vzdelávacie materiály, prostredníctvom ktorých sa myšlienky projektu budú šíriť ďalej:

  1. Analýza energetických zdrojov v krajinách účastníkov projektu
  2. Vzdelávací materiál - Bezpečná energia – energia pre budúcnosť
  3. Multimediálne výukové DVD - Bezpečná energia – energia pre budúcnosť

Závery a projektové intelektuálne výstupy handlovskí pedagógovia prezentovali na plánovanom multiplikačnom podujatí, Medzinárodnej konferencii, s názvom „ Bezpečná energia – energia pre budúcnosť“ , ktorá sa konala 8. júna 2016 v kongresovej sále v Hoteli Pod Zámkom v Bojniciach. Na konferencii sa zúčastnili a vystúpil na nej s diskusnými príspevkami odborníci na energetiku, experti z vysokých škôl, či z praxe a ďalší hostia zo Slovenska a zo zahraničia. Súčasťou konferencie bol workshop , ktorý pre pozvaných hostí a vybraných žiakov školy na tému obnoviteľných zdrojov energie pripravili odborníci zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry - odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania . Konferencia bola dôstojným vyvrcholením celého projektu, ale veríme, že nie jeho koncom, lebo:

Dobré projekty nemajú ostať v archíve na papieri !

Dobré projekty treba šíriť ďalej ! Dobré projekty treba žiť !

 

Mgr. Viera Uhrinová

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?