Hlavná stránka Organizácia šk.r. 2015/16

Organizácia školského roka 2014/2015

Vyučovanie:

1. polrok

1.9.2015 - 31.1.2016

vyučovanie sa začína

2.9.2015, končí 29.1.2016

2.polrok

1.2.2016 - 30.6.2016

vyučovanie sa začína

2.2.2016, končí 30.6.2016

 

Prázdniny:

jesenné prázdniny

29.10.2015 - 30.10.2015

vyučovanie sa začína

2.11.2015 (pondelok)

vianočné prázdniny

23.12.2015 - 7.1.2016

vyučovanie sa začína

8.1.2016 (piatok)

polročné prázdniny

1.2.2016

vyučovanie sa začína

2.2.2016 (utorok)

jarné prázdniny

29. 2.- 4.3.2016

vyučovanie sa začína

23.2.2015 (pondelok)

veľkonočné prázdniny

24. 3. 2016 - 29. 3. 2016

vyučovanie sa začína

30.3.2016 (streda)

letné prázdniny

1.7.2016 - 2.9.2016


Dni pracovného pokoja - kedy sa nevyučuje (mimo sviatkov v čase prázdnin)

15.9.2015   - Sedembolestná Panna Mária
17.11.2015  - Deň boja za slobodu a demokraciu

 

Prijímacie konanie

Termín a formu prijímacích pohovorov určí MŠ SR

 

Termín konania maturitnej skúšky

Náhradný a opravný termín - mimoriadne skúšobné obdobie v septembri

 • praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky  - 7. 9. 2015
 • teoretická časť odbornej zložky a ústna forma internej časti maturitnej skúšky - 8. 9. 2015

Riadne skúšobné obdobie

 • externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2015/2016 v predmetoch

 

- slovenský jazyk a literatúra

15.3.2016

- anglický jazyk, nemecký jazyk

16.3.2016

- matematika

17.3.2016

 

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

 • 12. - 15. apríl 2016

 

 • praktická časť maturitných skúšok sa uskutoční v termíne 18.- 20. 4. 2016
 • ústna časť maturitných skúšok - sa uskutoční v termíne od 30. 5. 2016 do 3. 6. 2016

Záverečné skúšky účebných odborov

Riadne skúšobné obdobie

 • písomná časť - 17. 6. 2016
 • praktická časť - 20. - 21. 6. 2016
 • ústna časť - 22. 6. 2016
 • rozlúčka so študentmi a pedagogickým zborom - 13. 6. 2016

 • príprava na záverečné skúšky (voľno) - 14. - 16. 6 .2016

Odborná prax

Bude sa vykonávať podľa spracovaného rozvrhu na školský rok 2015/2016. Termíny súvislej odbornej praxe sa stanovia v plánoch akcií za jednotlivé mesiace.

Kurz na ochranu života a zdravia

dennou dochádzkou aj pobytovou formou 14. - 18. 9.2015

Kurz pohybových aktivít

1. ročník - február 2016
2. ročník - 14. - 16. 9. 2015

Prípadné zmeny a upresnenia budú spracované v organizačnom zabezpečení kurzov.

Posledná úprava Štvrtok, 19 Máj 2016 09:02
 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?