Hlavná stránka Globálny etický program

Študenti SOŠ Handlová v GEP opäť víťazne...

Výukové vzdelávacie programy GEP (globálny etický program) a EAP(etika a podnikanie) sa v šk. roku 2014/2015 realizujú v triedach 1.A a2.A (odbor bilingválna obchodná akadémia). Programy majú žiakov pripravovať na spoločensky zodpovedné podnikanie. Jednou z podmienok na získanie certifikátov je účasť na korešpondenčnom kole celoslovenskej súťaže „Vedieť sa správne rozhodnúť“, v ktorom študenti riešia zadanú prípadovú štúdiu. Naša škola sa zapojila prácami 2 tímov, v zložení: Dominika Weissová, Lucia Pappová (1.A trieda) a Filip Kriváň , Marek Zimerman (2.A trieda). Celkovo sa korešpondenčného kola zúčastnilo 44 tímov z celého Slovenska , do záverečného kola postúpilo 8 najlepších. Pozvanie na veľké finále dostal aj náš tím: Filip Kriváň a Marek Zimerman. Naši študenti sa dňa 21.5.2015 v priestoroch známej firmy HP v Bratislave vynikajúco prezentovali svojim kreatívnym riešením novej prípadovej štúdie a napokon v silnej konkurencii zvíťazili. Nadviazali tak na výborné úspechy svojich predchodcov z minulých rokov. Za skvelú reprezentáciu školy si zaslúžia uznanie a obdiv.

Ing. Darina Krónerová

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?