Hlavná stránka Verejné obstarávanie

KA1 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave pre držiteľov charty

Naša škola opäť získala finančný grant na základe ktorého bude realizovaný projekt:

„My vieme - vy viete, ale spolu dokážeme viac. Európska dimenzia odborného vzdelávania“.

Ide o projekt v rámci programu Erasmus+, ktorý podporuje mobilitu žiakov a učiteľov a tým aj možnosť zlepšiť svoje pracovné a odborné zručnosti v danej oblasti, ako aj rozšíriť svoje kompetencie v cudzom jazyku.

Trvanie projektu: 12 mesiacov od 1.8.2016 do 31.7.2017

Partneri a počet vysielaných účastníkov:

 • COLEG CAMBRIA Wrexham, Spojené kráľovstvo:
  • - 1 turnus pre žiakov št.odboru obchodná akadémia bilingválna na 4 týždne
  • - 1 turnus pre žiakov št.odboru grafik digitálnych médií na 3 týždne
 • SŠEE, Sokolnice, Česká republika
  • - 1 turnus pre žiakov št.odborov technického zamerania na 2 týždne
 • SOUE, Plzen, Česká republika
  • - 1 turnus pre žiakov št.odborov technického zamerania na 2 týždne
 • Tallinna Polütehnikum, Estónsko
  • - 1 turnus pre žiakov št.odborov technického zamerania na 2 týždne

Škola vstupuje do projektu so zámerom podporiť a motivovať žiakov pri dosahovaní lepších výsledkov, ale najmä zvýšiť ich budúcu konkurencieschopnosť na trhu práce, záujem o podnikanie a vytváranie hodnôt, rozšíriť ich pracovné a odborné zručnosti, ako aj zvýšiť multikultúrne povedomie žiakov.

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?