Hlavná stránka Ludevít

L U D E V Í T

14. 12. 2015 sa stodvadsať žiakov SOŠ Handlová (2.A,B,C, 4.B,C,D, 2.T) zúčastnilo multimediálneho predstavenia – Ludevít.

Predstavenie sa uskutočnilo v DK Prievidza pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta Prievidza.

Žiaci sa pútavou formou zoznámili so životom a tvorbou Ľudovíta Štúra. Spoznali Štúra nie len ako významného národného dejateľa, ale aj ako človeka húževnatého a cieľavedomého, na ktorého s úctou spomínali jeho súčasníci a celý národ.

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?