Hlavná stránka Prijatie u prezidenta SR

Úspešných študentov SOŠ Handlová prijal prezident SR

Prezident Andrej Kiska v stredu 23.9.2015 prijal 12 najlepších slovenských študentov – stredoškolákov, ktorí v minulom školskom (2014/2015) získali v rôznych súťažiach vzdelávania Junior Achievement Slovakia vynikajúce výsledky. Zároveň sa prijatia zúčastnilo aj 7 pedagógov, ktorí cez JA Slovakia poskytujú mladým ľuďom praktické podnikateľské, ekonomické či finančné vzdelávanie.

Prijatia u prezidenta SR sa na prekvapivé pozvanie JA SR za našu školu zúčastnili: Filip Kriváň, Marek Zimerman (obaja 3.A trieda, obchodná akadémia – bilingválne štúdium), víťazi celoslovenskej súťaže "Vedieť sa správne rozhodnúť" (program Etika v podnikaní) a Ing. Darina Krónerová. Prezident republiky ocenil záujem študentov o netradičné formy vzdelávania, ich kreativitu, súťaživosť a pripomenul, že víta prepájanie teórie s praxou aj cez programy JA Slovakia. Pre všetkých, študentov i učiteľov, to bolo významné stretnutie a ocenenie dosiahnutých úspechov .

Ing. Darina Krónerová

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?