Hlavná stránka Oceňovanie najlepších študentov

Minister školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler ocenil nášho študenta Simona Bolfu

Úspešní mladí športovci, informatici či fyzici si dňa 19. 11. 2015 prevzali z rúk ministra školstva Juraja Draxlera Pamätný list svätého Gorazda. Rezort školstva týmto spôsobom každoročne oceňuje študentov, ktorí reprezentovali SR na medzinárodných predmetových olympiádach, športových či umeleckých súťažiach. Tento rok dostalo cenu 34 študentov stredných a vysokých škôl a medzi nimi bol aj študent 2.E triedy Simon Bolfa za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na majstrovstvách Európy v raketovom modelárstve.

 

Oceňovanie najlepších študentov

Dňa 18. 11. 2015 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov a týždňa vzdelávania v obradnej sieni Mestského úradu oceňovali tí najlepší žiaci stredných škôl a základných umeleckých škôl. Ocenenie v podobe medaily odovzdával žiakom do rúk primátor mesta Rudolf Podoba.

Z našej Strednej odbornej školy boli ocenení:

Andrej Mikula za vzorné plnenie študijných povinností a úspešnú reprezentáciu školy na robotických súťažiach. V súťaži Trenčianske robotické dni, v kategórii Driver sa umiestnil so svojim robotom Razorom na druhom mieste.

Martin Stotka za vzorné plnenie povinností a dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v robotických súťažiach. V súťaži Trenčianske robotické dni, v kategórii Driver získal so svojim robotom Cruiserom prvé miesto – cenu primátora.

Paulína Kluvancová za výborný prospech a výsledky dosiahnuté v športovej a technickej oblasti v školskom roku 2014/2015, čím reprezentovala školu i mesto.

Andrej Koberčík za výborný prospech a reprezentáciu školy v CISCO súťažiach. V minulom školskom roku sa zúčastnil medzinárodnej súťaže IT Junior 2015 v Prahe, kde v silnej konkurencii a ako nováčik získal druhé miesto.

Kristína Siegelová za výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Vyniká najmä svojimi osobnostnými kvalitami – vždy podá pomocnú ruku.

Všetkým našim oceneným študentom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Strednej odbornej školy v Handlovej.

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?