Hlavná stránka Fond mikroprojektov - program cezhraničnej spolupráce

Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika na roky 2007-2013

"ŠKOLA BEZ HRANÍC – posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania"

 

"TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM"

 

Kód projektu SK/FMP/09/021
Názov príjemcu podpory Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Cezhraničný partner Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

 

O projekte "Škola bez hraníc"

Úvodné organizačné stretnutie v Handlovej

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Kritériá na výber žiakov

Pracovné stretnutie v ISŠ Sokolnice

Výber žiakov do projektu

Odborná stáž v ISŠ Sokolnice

Odborná stáž v SOŠ Handlová

Učebná pomôcka - Obnoviteľné zdroje

Odborný seminár

Partnerstvo sa zmenilo na boj o výhru

O projekte

Posledná úprava Nedeľa, 09 November 2014 05:03
 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?