Hlavná stránka NAG 2016

Výsledky národného kola Networking Academy Games 2016

Víťazmi sú študenti odboru mechanik počítačových sietí SOŠ Handlová.

11. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2016) sa uskutočnil 9. júna na TU v Košiciach. Súťaž umožnila študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci medzinárodného vzdelávacieho programu Cisco NetAcad. Do národného kola postúpilo zo školských kôl viac ako 100 jednotlivcov, resp. študentských tímov, ktoré súťažili v dvoch kategóriách.

V prvej kategórii HS3 bolo úlohou trojčlenných stredoškolských tímov v priebehu hodiny vyriešiť problém v prevádzke segmentu počítačovej siete.

V druhej kategórii UNI obdobný problém riešili jednotlivci zo stredných a vysokých škôl. Zadania v anglickom jazyku boli tvorené na TU v Košiciach a ŽU v Žiline. Študentskú súťaž NAG organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s ASC/ITC pri Technickej univerzite v Košiciach, ITC pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a ITC Žilinskej univerzity.

Študenti našej školy dosiahli v obidvoch kategóriách úspešné umiestnenie:

Kategória HS3 - Martin Tonhauser, Radovan Kozák, Andrej Koberčík - 1. miesto

Kategória UNI - Radovan Kozák - 2. miesto

Oficiálne vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien bude 28. júna v Bratislave.

 

http://netacad.sk/podujatia/nag2016/vysledky

 

https://kpi.fei.tuke.sk/sk/sutaz-nag-2016

 

Handlová 14.6.2016

Ing. Ján Krausko

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?