Hlavná stránka Olympiády

Výsledky postupových kôl jazykových olympiád

Blahoželáme víťazom

 

Tešíme sa z úspechov našich žiakov, ktorí reprezentovali našu školu na postupových kolách olympiády v cudzích jazykoch:

Dňa 12. januára 2016 Jakub Hagara z triedy 4.F obsadil 1. miesto na obvodnom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D.

Dňa 10. februára 2016 Dominyk Pyslar z triedy 3.A obsadil 1. miesto na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C1.

 

 

Školské kolo olympiády v cudzích jazykoch

Aj v tomto školskom roku sa vybraní študenti našej školy zapojili do súťaže olympiáda v nemeckom a anglickom jazyku.

Dňa 24. 11. 2015 prebehlo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D s nasledovnými výsledkami:

1. miesto Jakub Hagara 4.F
2. miesto Erik Adamček 4.D
3. miesto Marek Beláň 4.F

Víťaz bude reprezentovať školu 12. 1. 2016 na okresnom kole na Gymnáziu V.B. Nedožerského v Prievidzi.

 

Dňa 26. 11. 2015 prebehlo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D s nasledovnými výsledkami:

1. miesto Matej Burda
3.E
2. miesto Martin Stotka
Martin Tonhauser
4.A
4.C

Víťaz bude reprezentovať školu 14. 1. 2016 na okresnom kole na Gymnáziu V.B. Nedožerského v Prievidzi.

Dňa 2. 12. 2015 prebehlo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C1(obchodná akadémia bilingválne štúdium) s nasledovnými výsledkami:

1. miesto Dominik Pyslar
3.A
2. miesto Sára Krušpánová
4.L
3. miesto Lucia Pappová
Viktor Šmidák
2.A
3.A

Víťaz bude reprezentovať školu 10. 2. 2016 na krajskom kole na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne.

Ing. Silvia Maruniaková

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?