Hlavná stránka Olympiády

Olympiáda z informatiky

Dňa 11.novembra 2015 sa konalo školské kolo Olympiády v informatike. Zúčastnili sa ho 3 žiaci, ktorí riešili úlohy kategórie B. Táto je určená žiakom, ktorí v tomto a ani v nasledujúcom školskom roku nebudú končiť strednú školu.

V kategórii B boli štyri praktické úlohy, ktorých cieľom bolo vytvoriť v prvom rade korektný a funkčný program v ľubovoľnom programovacom jazyku, v druhom rade sa kládol dôraz na efektivitu programu. Za každú úlohu sa dá získať od 0 do 10 bodov a všetky úlohy bolo nutné odovzdať prostredníctvom webového rozhrania. Na základe získaných bodov stanoví Slovenská komisia OI bodovú hranicu potrebnú na postup priamo do krajského kola.

 

Kategórie A, ktorá je určená pre všetkých žiakov základných aj stredných škôl sa nezúčastnil ani jeden žiak našej školy. Úlohy v tejto kategórii boli dosť náročné, nakoľko úspešní riešitelia budú pozvaní na týždňové výberové sústredenie pre Medzinárodnú olympiádu v informatike a Stredoeurópsku olympiádu v informatike.

Olympiádu v informatike sme na našej škole zorganizovali po prvý krát. Hoci nároky na riešiteľov sú pomerne vysoké, veríme, že študenti získajú skúsenosti a chuť zapojiť sa do ďalších ročníkov. Odvážlivcom ďakujeme za účasť a dúfame, že sa im podarí postúpiť do krajského kola.

Mgr. Viera Pallerová a Ing. Alena Kubová

 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?