Hlavná stránka Medzinárodné certifikáty
Napísal Iveta Čapliarová   

Študenti SOŠ v Handlovej spoznávali historické dedičstvo a kultúru Nórska.

V prvých dvoch májových týždňoch sa 15 študenti a 2 učitelia Strednej odbornej školy v Handlovej zúčastnili recipročného výmenného pobytu v meste Trondheim v Nórsku.

Mobilita sa uskutočnila v rámci dvojročného projektu NIL, ktorého hlavnou témou je historické dedičstvo Slovenska a Nórska a vzájomné spoznávanie sa prostredníctvom obidvoch kultúr.

 

V dnešnej uponáhľanej dobe by sme sa chceli aspoň na chvíľu zastaviť a obzrieť sa, čo je vlastne pôvodom našej kultúry a ukázať žiakom, že nie len moderné vedy, techniky môžu obohatiť náš život, ale že je to aj história a kultúrne dedičstvo, ktoré náš život napĺňajú a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Nórsko a Slovensko. Dve krajiny v Európe s odlišnou kultúrou, folklórom, klímou a jazykom spája mládež, ako nádej na lepšiu budúcnosť. Musíme jej preto poskytnúť možnosť sa spoznať, rešpektovať sa, pracovať spolu, hľadať riešenia a učiť sa navzájom jeden od druhého, preberať od seba skúsenosti a vytvoriť si tak vzájomný vzťah. K tomu sú nasmerované aj projektové aktivity. Partnerstvom slovenskej a nórskej strednej školy sledujeme aj spoznanie materinského jazyka našich krajín a zvládnutie základných výrazov pre vzájomné dorozumenie sa, a zdokonalenie sa v anglickom jazyku, ako komunikačnom jazyku v projekte. Žiaci získavajú nezvyčajné praktické skúsenosti počas projektových aktivít v škole, ale hlavne počas vzájomného výmenného pobytu.

Prvý týždeň pobytu bol venovaný projektovým aktivitám v škole a prehliadke historických zaujímavostí mesta. Druhý týždeň účastníci spoznávali okolitý región. Navštívili skanzen vikingskej dediny a bojiska v Stiklestade, mestskú galériu v Inderoy, cestovali trajektom do lososej továrne, spoznali život na pobreží vyobrazený v múzeu na ostrove Hitra, navštívili chov lososov na otvorenom mori a ochutnali grilovaného lososa priamo na mori, navštívili baňu, v ktorej sa kedysi ťažila meď a zážitkom bola aj netradičná ochutnávka sobieho mäsa. Dva týždne ubehli neuveriteľne rýchlo a nastal čas ukončiť mobilitu, nie však vzájomnú spoluprácu a vzniknuté priateľstvá. Projektová výmena splnila všetky očakávania a stanovené ciele a poskytla účastníkom veľa nových poznatkov, skúseností a zážitkov, o ktoré sa v nasledujúcich týždňoch podelia aj s ostatnými spolužiakmi, rodičmi a širokou verejnosťou.

„Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Fondu NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania.“

 

Mgr. Katarína Šovčíková
koordinátorka projektu

Posledná úprava Sobota, 08 November 2014 21:48
 
Čo si vo svojom živote ceníte najviac?