Zavedenie odboru mechatronika

Aktivita 2: Zavedenie nového študijného odboru – mechatronik

Projektovú úlohu „Zavedenie nového študijného odboru - mechatronik“ si vyžiadali hlavne požiadavky priemyselnej výroby v našom regióne. Mechatronika je interdisciplinárny študijný odbor, ktorý syntetizuje poznatky z mechaniky, elektrotechniky, elektroniky, konštruovania, programovania, CNC programovania a informatiky.

Ciele a aktivity

2009 - 2010