Ciele a aktivity projektu

Cieľom projektu je uskutočniť reformu vzdelávania a podporiť zvyšovanie kvality odborného vzdelávania s cieľom pripraviť absolventa pre potreby vedomostnej spoločnosti.

Špecifické ciele:

 1. Tvorba a doplnenie školského vzdelávacieho programu školy zakomponovaním využitia informačných a komunikačných technológií
 2. Zabezpečenie nových didaktických prostriedkov pre inováciu metód a foriem výučby

Aktivity projektu

 1. Inovácia ôsmych odborov školy s využitím informačných a komunikačných technológií - termín: 10/2009 - 09/2011
  • vytvoriť nové vzdelávacie programi
  • inovovanie alebo vytvorenie nových učebných materiálov
  • inovovanie didaktických prostriedkov
  • zapojenie študentov do realizácie aktivít projektu
 2. Zavedenie nového študijného odboru - mechatronik - termín: 10/2009 - 09/2011
  • vytvoriť nové vzdelávacie programy
  • inovovanie alebo vytvorenie nových učebných materiálov
  • inovovanie didaktických prostriedkov
  • zapojenieštudentov do realizácie aktivít projektu
 3. Zabezpečiť nové didaktické prostriedky pre inováciu metód a foriem výučby termín: 11/2009 - 08/2010
  • inovovanie alebo vytvorenie nových učebných materiálov
  • inovovanie didaktických prostriedkov
2009 - 2010