flag-de flag-gb flag-sr
partneri.png, 248kB

Odborná stáž študentov na Strednej škole elektrotechnickej a energetickej v Sokolniciach

Pre dvanásť našich študentov z odboru mechanik počítačových sietí a mechatronik sa na dva týždne stala domovom obec Sokolnice pri Brne. Študenti tu v dňoch 26.11.2017 – 8.12.2017 absolvovali odbornú stáž na tunajšej Strednej škole elektrotechnickej a energetickej v rámci projektu ERASMUS +KA1 "Európske vzdelanie a prax".

Študenti sa v moderne a funkčne vybavených odborných učebniach školy vzdelávali v nasledujúcich oblastiach : obnoviteľné zdroje, Arduino, káblové technológie. Na jednotlivých pracoviskách študenti zostavovali veternú a solárnu stavebnicu a následne vytvorenú energiu zmerali, programovali v Arduine blikanie led diód, spájali káble a vyrábali káblové koncovky a spojky. Vyskúšali si aj skladanie a programovanie robotického ramena a autíčka s využitím programu Roboplus.

Vzdelávanie v škole bolo doplnené aj odbornými exkurziami :

Všetky získané vedomosti a nadobudnuté zručnosti budú môcť využiť vo svojom odbore, svojich odborných predmetoch i praxi, a tým si môžu zvýšiť svoje šance uplatnenia sa na trhu práce po absolvovaní štúdia.

V popoludňajších hodinách a cez víkend bola ich odborná príprava doplnená spoznávaním zaujímavostí obce Sokolnice a jej okolia, ako je Mohyla mieru, Sloupsko-Šošůvské jeskyně. Venovali sa tiež športovým a relaxačným aktivitám, ako je návšteva Aqualandie Moravia v Pasohlávkach, lezeckej steny v Hudy centre, bowlingu, návšteva vedeckého VIDA centra v Brne.

Odbornú stáž študenti ukončili obhajobou svojich prezentácií, v ktorých zhodnotili prínos získaných zručností a znalostí v rámci tejto stáže.
Financované z programu Európskej únie Erasmus+

Posledná aktualizácia 20.7.2018