flag-de flag-gb flag-sr
partneri.png, 248kB

Svet pred objektívom fotoaparátu - fantastický, emotívny, nádherný

Program: Erasmus plus KA2 202 Strategické partnerstvá – odborné vzdelávanie a príprava
Názov projektu: Svet pred objektívom fotoaparátu - fantastický, emotívny, nádherný
Trvanie projektu: 1.9.2017 – 31.8.2017

Partneri a hlavná téma:

 1. koordinátori partnerstva ESTONIA – Talinský polytechnický inštitút -mestoTallin– koordinátorka projektu Ege Meister – téma Foto prírody
 2. LATVIA – Odborné vzd.centrum – Riga design a umelecká škola – mesto Riga – koordinátorka projektu Agnese Zvaignze – téma Portréty a štúdiová fotka
 3. UNITED KINGDOM – pán Bruce Tanner – audiovizuálny konzultant – Londýn – zastupuje svoju firmu – téma Kreatívna fotka
 4. SLOVAKIA – SOŠ Handlová, koordinátorka projektu Martina Kovalčíková, téma Digitálna fotka
 5. NETHERLANDS – Regionálne vzdelávacie centrum, mesto Arnhem, koordinátor projektu Jan Van Kraaij, téma Film
 6. BELGIUM - Artevelde University College Ghent, katedra Grafiky a dig.médií, koordinátor – dekan fakulty Luk Bouters, téma úvod k fotografovaniu...

Každý partner bude pôsobiť na miestnej aj regionálnej úrovni, realizovať interné a externé projektové aktivity rozvíjať kampane na zvyšovanie povedomia, workshopy, zameriavacie skupiny a podporovať iné iniciatívy, ako sú odborné veľtrhy alebo súťaže.

Ciele projektu:

Cieľové skupiny tohto projektu:

Partnerské školy a ich učitelia a študenti, ostatné školy, v ktorých sú prvky fotografie súčasťou učebných osnov na úrovni odborného vzdelávania, verejnosť. Všetky materiály použité a vyrobené v tvorivých dielňach budú publikované elektronicky na verejné použitie.

 1. Zdravý životný štýl v mojej krajine
 2. Architektúra v mojej krajine
 3. Výučba v procese
 4. Šport v mojej krajine
 5. Prírodné krásy v mojej krajine

Okrem nadnárodných stretnutí sú naplánované workshopy v partnerských krajinách. Organizované a zabezpečené každým partnerom, s výnimkou anglického partnera, keďže je bude pracovať sám s jedným asistentom.

* Jeseň 2017: Belgicko workshop na nasledujúce témy: Riadenie farieb pre fotografov, digitálne spracovanie fotografií; manipulácia s obrázkami pomocou Photoshopu;

vyučovanie zamerané na používateľa, výučbu medzi učiteľmi; dizajn zameraný na používateľa.

* Jar 2018: Slovensko - digitálna fotografia Fotografovanie vo vonkajšom a kreatívne spracovanie fotografií Adobe Photoshop, exkurzia v Photostudio a workshop s fotografom
"Ja ako superstar" - predná strana časopisu (Adobe Photoshop) tvorivá fotografia - študenti použijú kombináciu rôznych techník - maľby, digitálne fotografie, materiálovú aplikáciu - vytvoriť plagáty na danú tému - skupinová aktivita
"Moja fotokniha" - študenti spracúvajú fotografie zhotovené počas pobytu na Slovensku, vytvárajú fotoknihy a vytlačia ich.

* Jeseň 2018: Holandsko "Zastavte svoj vlastný hudobný pohyb" , Zdravý životný štýl, Workshopy o zdraví, o zdravom životnom štýle, práca v teréne: študenti vytvoria statické obrázky na stavenisku pomocou svojich zariadení SLR (fotoaparát Nikon D7100) na rôznych miestach - Práca v ROC A12: Voice-over a ak je to možné, digitálne efekty pomocou Adobe After Effects integráciu obrazu a hudby - prezentácia konečných produktov

* Skorá jar 2019 Lotyšsko: "Portréty a štúdiová fotografia" - fotografovanie v uliciach, učiť sa pracovať v štúdiu, transformovať sa do rôznych postáv z rozprávok atď. - stretnutie s profesionálnym fotografom, návšteva lotyšského múzea fotografie

* Jún 2019 Estónsko: „Príroda na fotografii“ - Účastníci pôjdu do bažiny a lesa zachytiť charakteristické vlastnosti špecifické pre Estónsko. Po spracovaní týchto fotografií sa použijú editovacie programy. Popis fotografie v Estónsku - prezentácie od predchádzajúcich študentov, ktorí teraz pracujú pre známych fotografov. Prednáška v škole a ďalšie praktické skupinové aktivity v prírode. Praktické aktivity v prírode, post-spracovanie fotografií. Vytváranie plagátov o ich skúsenostiach. Výstava vytvorených fotografií.

Počas všetkých aktivít sú zhromaždené výsledky fotografií a cvičení z workshopov. Nakoniec sú všetky preložené do materinského jazyka účastníkov a zhromaždené v jednej študijnej knižke.

Tallinnská polytechnická škola bude zodpovedná za zostavenie študijnej knihy a jej tlač s využitím zručností a technológie našich študentov a učiteľov v oblasti tlačových technológií.
Financované z programu Európskej únie Erasmus+

Posledná aktualizácia 25.3.2018