flag-de flag-gb flag-sr
partneri.png, 248kB

Národné projektové aktivity.

Do konca augusta 2017 sme v rámci projektu Erasmus + KA2 s názvom „Čistá energia – zelené riešenie pre Európu“ realizovali viaceré aktivity na národnej úrovni.

Časť z týchto aktivít bola súčasťou prvého nadnárodného stretnutia spojeného s krátkodobými školiacimi aktivitami uskutočneného v decembri 2016 na pôde našej školy. Účastníci projektu navštívili Thermalpark Bešeňová, kde sa geotermálna energia využíva v bazénoch a na vykurovanie kancelárií, technických priestorov a skleníkov, v ktorých pestujú paradajky a kvety. Jakubovany - Jochy boli miestom ďalšej odbornej exkurzie, ktoré sme navštívili. Na výrobu energie potrebnej na vykurovanie objektov v areáli Škôlkárskeho strediska Jochy využívajú drevnú štiepku a piliny. Nepochybne zaujímavou aktivitou bol tiež workshop spojený s výstavou Vedecká hračka – hodnoty, kde mali možnosť študenti našej školy aj ostatných partnerských škôl a žiaci handlovských základných škôl hravou formou získať nové informácie o rôznych formách energie, ich využití v súvislosti so spoločenskými a osobnými hodnotami v súčasnosti.

Podľa plánu aktivít v rámci projektu realizovala SOŠ Handlová aktivitu „Nízkoenergetické dni“. Prvý marcový týždeň prebehla propagácia aktivity formou organizačného letáku. 8. marca sa “nešetrilo“ elektrickou energiou, 9. marca sa žiaci riadili pokynmi z letáku. Počas piatich hodín sa ušetrilo 8 kWh, čo považujeme za úspech tejto aktivity.

26. apríla 2017 vybraní študenti našej školy navštívili Energoland v Mochovciach, kde prostredníctvom 33 interaktívnych sekcií, získali všetky potrebné informácie o rôznych energiách, o ich využití, o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny.

Návšteva firmy Hella v Kočovciach pri Novom Meste nad Váhom 9. mája 2017 bola ďalšou zaujímavou skúsenosťou. Táto firma je zameraná na výrobu svietidiel pre automobily LED technológiou, takže v nemalej miere prispieva k šetreniu elektrickou energiou a tým určite k zlepšeniu stavu životného prostredia.

Veľkým zážitkom pre našich študentov bola návšteva Centra vedy - Aurélia v Bratislave 14. júna 2017. Účelom tohto centra je vzdelávať interaktívnou formou, zvýšiť všeobecný záujem o vedu v spoločnosti pomocou interaktívnych expozícií. Nášho projektu sa bezprostredne dotýkala sústava exponátov „Človek, obnoviteľné zdroje, ekológia“, ktorá má za úlohu demonštrovať moderné zdroje obnoviteľnej energie. Pozostávala z častí: dynamo, vertikálna vrtuľa, meteostanica, fotovoltaický panel.

Informácie o projekte, jeho realizácii, aktivitách a cieľoch sme poskytli nielen našim študentom a zamestnancom, ale aj širšej verejnosti taktiež na našich Dňoch otvorených dverí, počas Dní techniky, na celoškolskej akcii Deň zdravia a sú zverejnené na nástenkách v areáli školy.

Ciele jednotlivých aktivít boli splnené a čo je najdôležitejšie, žiaci si uvedomili, že aj malé spoločenstvo ľudí môže svojou činnosťou prispieť k lepšej budúcnosti našej planéty.




Financované z programu Európskej únie Erasmus+

Posledná aktualizácia 20.7.2018