flag-de flag-gb flag-sr
partneri.png, 248kB

Čistá energia- zelené riešenie pre Európu

Druhé nadnárodné stretnutie spojené s krátkodobou školiacou aktivitou študentov sa v rámci projektu „Čistá energia- zelené riešenie pre Európu“ uskutočnilo na pôde partnerskej školy v Sokolniciach v Českej republike v termíne 16. 10. - 20.10. 2017. Zúčastnilo sa ho všetkých sedem projektových partnerov.

Na začiatku projektového stretnutia jednotliví partneri prezentovali vytvorené hmatateľné výstupy malého rozsahu. Išlo o širokú škálu rôznych pomôcok, ktoré netradičnou, najmä hravou formou približujú študentom poznatky o obnoviteľných zdrojoch energie a jej efektívnom využívaní.

Študenti sa venovali vzdelávacím aktivitám s pracovným názvom " Od A po Z s energiou ", ktoré boli zamerané na vzdelávanie formou praktických cvičení realizovaných na jednotlivých stanovištiach nového ENERGY centra pri SŠEE v Sokolniciach. Pracovali v medzinárodných skupinách, kde komunikovali v anglickom jazyku. Každá skupina musela vyriešiť šesť problémových úloh a dospieť k čo najefektívnejšiemu riešeniu. V dvoch úlohách museli hľadať riešenie pomocou stavebníc simulujúcich veternú a fotovoltaickú energiu. Náplňou ďalšieho zadania bolo zapojenie dvoch fotovoltaických panelov, z ktorých jeden bol poškodený a následne museli previesť merania a porovnať ich výkonnosti. Zbieranie dát týkajúcich sa rôznych typov obnoviteľných zdrojov energie z internetu a ich následné spracovanie pomocou MS Excel, samozrejme v anglickom jazyku, tvorili obsah ďalšej úlohy. V piatej praktickej úlohe museli podľa zadania vytvoriť plošný spoj a oživiť ho. Asi najviac zaujala študentov úloha, v ktorej museli naprogramovať robotické rameno tak, aby simulovalo pohyb fotovoltaického trackeru. Víťazom sa stal ten tím, ktorý našiel najoptimálnejší variant riešenia danej problémovej úlohy.

Účastníci nadnárodného stretnutia, teda pedagógovia a manažment partnerských škôl, monitorovali vzdelávacie aktivity, tvorili a testovali metodické materiály, ktoré budú súčasťou elektronického praktického sprievodcu „Ako šetriť energiou“ a elektronického metodického materiálu „Vademékum energetickej efektívnosti“.

Účastníci projektu sa zúčastnili aj dvoch odborných exkurzií – v jadrovej elektrárni Dukovany a v spoločnosti LIKO-S, zameranej na ekologické riešenie zateplenia budov – zelené strechy.

Celé projektové stretnutie sa nieslo v duchu priateľskej pracovnej atmosféry a jeho súčasťou bolo aj spoznávanie prírodných a kultúrnych pamiatok hostiteľskej krajiny – návšteva „Sloupsko-šošůvskych jaskýň a Zámku Slavkov u Brna.

Opäť sa stretli nielen pedagógovia, ale hlavne mladí ľudia zo siedmich európskych krajín, ktorí chcú prispieť k zlepšeniu budúcnosti našej planéty, lebo veľa malých skutkov, môže zmeniť tvár sveta.

Tešíme sa na ďalšie projektové stretnutie v Slovinsku v Novej Gorici!
Financované z programu Európskej únie Erasmus+

Posledná aktualizácia 20.7.2018