flag-de flag-gb flag-sr
partneri.png, 248kB

Erasmus+
KA2 Školské partnerstvá
Projekt Bezpečná energia - energia pre budúcnosť

Tak sa nazýva medzinárodný projekt, ktorého koordinátorskou školou je Stredná odborná škola v Handlovej. Učitelia tejto školy, konkrétne kolektív učiteľov prírodovedných predmetov, napísali projekt v rámci nového, Európskym parlamentom schváleného programu EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy s názvom Erasmus+. Tento sedemročný program zlučuje všetky doterajšie programy EÚ: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, a Grundtvig. Uvedený projekt je pre školu ďalšou výzvou a možnosťou, ako pokračovať v európskej dimenzii vyučovania a prispievať tak k zvyšovaniu kvality a kreditu školy v širokom regióne. Projekty národného a európskeho formátu sa stali neoddeliteľnou súčasťou jej fungovania a prostriedkom, ako zabezpečiť nadštandardné možnosti pre environmentálnu a jazykovú prípravu svojich žiakov a učiteľov. Projekt napĺňa i ciele Trenčianskeho samosprávneho kraja ako zriaďovateľa Strednej odbornej školy.

Čo bolo inšpiráciou a ako prebiehajú aktivity tohto projektu

Hoci by niekto povedal, že žijeme v informačnej dobe (čo je z veľkej časti pravda), mohli by sme mu oponovať a povedať, že žijeme v dobe elektrického prúdu. 230V, päťdesiat Hertzov – to sú základné parametre striedavého prúdu, bez ktorého by sme sa vrátili o niekoľko storočí naspäť, do stredoveku. Možno si to ani neuvedomujeme pri dennom používaní svietidiel, počítačov, plynových pecí s elektrickým čerpadlom, ktoré sa zapínajú elektrickou iskrou, pračiek, mikrovlnných rúr a ďalšieho množstva elektrospotrebičov, že bez výroby elektrónov, ktoré sa pohybujú vo vodičoch, by zrejme skolaboval svet, ako ho poznáme. Prostredníctvom projektu sa učitelia rozhodli zamyslieť nad dôležitosťou elektrickej energie, jej ekologickej výroby a rozumným hospodárením pri jej používaní. Vytvoriť pocit spoluzodpovednosti za dobré fungovanie našej planéty a posilnenie ekologického správania jednotlivca. S tým súvisí poukázanie na potrebu racionalizácie spotreby energie, význam obnoviteľných zdrojov energie a možnosti ich využitia a to nielen u nás, v Slovenskej republike, ale globálne na celom svete.

Téma tohto projektu bola zvolená z dôvodu potreby zvýšiť informovanosť študentov a ostatných účastníkov projektu o stave súčasných energetických zdrojov, ktorých kapacita je obmedzená a vyčerpateľná v dohľadnej dobe. Preto je nutné venovať pozornosť novým, bezpečným - obnoviteľným zdrojom, ako sú vietor, voda, slnko, biomasa, ktoré neprinášajú toľko problémov z hľadiska životného prostredia. Zároveň cieľom je zvýšiť záujem študentov o riešenie tejto otázky a zmeniť ich postoj v správaní sa k životnému prostrediu.

Počas realizácie projektu sa budeme snažiť zvyšovať atraktivitu vyučovania používaním nových inovatívnych vyučovacích metód - projektové vyučovanie, zážitkové vyučovanie v teréne, vyučovanie metódou CLIL, ktorá obsahuje integráciu jazykového a obsahového vyučovania. Prostredníctvom projektu získame nové poznatky o uvedenej problematike, ktoré odovzdáme študentom, ale naším cieľom je poskytnúť ich aj širokej verejnosti.

Našu výzvu prijali a partnermi v projekte sa nám stali ďalšie 4 európske stredné školy: Matematická stredná škola Model High School of Mathematics Academician Kiril Popov v Plovdive z Bulharska, Stredná škola Maltepe anadolu Lisesi v Istambule z Turecka a dve stredné školy z Českej republiky – Stredná škola elektrotechnická a energetická v Sokolniciach a Stredné odborné učilište elektrotechnické v Plzni. Spoločné projektové, medzinárodné stretnutia sa pre všetkých zúčastnených stali zážitkovými stretnutiami. Na každom z nich sa zišli pedagógovia, ktorí sa zaoberajú nielen odbornou, ale aj environmentálnou výchovou, sú ochotní podeliť sa o svoje poznatky a pri aktívnej výmene skúseností načerpať nové podnety a nápady. Od začiatku projektu, od novembra 2014, boli zrealizované už 4 nadnárodné projektové stretnutia – v SR na pôde našej školy, v Turecku – v Istanbule, v Bulharsku – v Plovdive a v ČR – v Sokolniciach, na pôde partnerských škôl. 1. nadnárodné stretnutie na pôde našej strednej školy sa uskutočnilo v dňoch 2. až 4. decembra 2014. Išlo o úvodné pracovné stretnutie všetkých projektových partnerov. Druhé stretnutie medzinárodného projektu „Bezpečná energia – energia pre budúcnosť“ sa uskutočnilo v tureckom Istanbule. III. projektové stretnutie zorganizovala stredná škola Model High School of Matematics Acadmians Kiril Popov v Plovdive a IV. stretnutie zorganizovala Stredná škola elektrotechnická a energetická v Sokolniciach u Brna. Okrem toho, že v rámci týchto stretnutí si pedagógovia vymenili navzájom skúsenosti v používaní inovatívnych metód vo vyučovaní, pochválili sa úspechmi a technickým vybavením svojich škôl, zúčastnili sme sa i odborných exkurzií do rôznych typov elektrární. Boli medzi nimi jadrové, vodné, fotovoltaické, na biomasu a aj tepelné elektrárne. S našimi partnermi sme navštívili Tepelnú elektráreň Nováky (SR), fotovoltaické elektrárne v Lazanoch (SR) a Brezovo v Bulharsku, vodnú elektráreň Orpheus v Bulharsku a v Českej republike sme navštívili Jadrovú elektráreň Dukovany a elektráreň na biomasu vo Švábeniciach pri Brne. Okrem odborných aktivít a workshopov či exkurzií si pedagógovia prezreli tiež historické pamiatky miest, v ktorých sídlia partnerské školy, spoznali nové kultúry a vybudovali nové kolegiálne či priateľské vzťahy.
Financované z programu Európskej únie Erasmus+

Posledná aktualizácia 20.7.2018