flag-de flag-gb flag-sr
partneri.png, 248kB

Svet pred objektívom fotoaparátov grafikov zo SOŠ Handlová

V dňoch 3.12 .2017 - 08.12.2017 sa zrealizovalo medzinárodné stretnutie študentov - grafikov v belgickom meste Gent. Stretnutie je zahrnuté do projektu Erasmus +, projektu sa zúčastnilo 5 študentov a dvaja pedagógovia. Hlavnou náplňou projektu je fotografia a zachytenie sveta ktorý sa nachádza pred kamerou. Študenti sa počas celého projektu budú učiť zaznamenať na fotografiu svet okolo nás a zároveň sa zoznámia s najmodernejšími trendmi v spracovaní a prezentovaní fotografie. Aj na tomto prvom stretnutí naši študenti pracovali v zmiešaných tímoch so študentmi z partnerských krajín zúčastnených na danom projekte - Belgicko, Holandsko, Estónsko, Lotyšsko. Naši študenti okrem nutnej komunikácie v anglickom jazyku museli preukázať schopnosti pracovať v tíme pri zhotovení fotografií na dopredu určenú tému a zároveň každý zmiešaný tím musel zhotoviť malú výstavu fotografií. Pred porotou potom každý tím prezentoval svoje práce a obhajoval svoje videnie sveta na fotografiách. Všetci študenti mali aj možnosť oboznámiť sa s prácami medzinárodne oceneného fotografa Maxa Pinckersa a následne sa učili ako pracovať v programoch ktoré spracúvajú fotografie.

Naši študenti sa určite v medzinárodných tímoch nestratili a dostali možnosť zlepšiť komunikáciu v anglickom jazyku, získali nové podnety, inšpirácie a nové poznatky vo svojom študijnom odbore. Celý projektový týždeň bol vyplnený pracovnými workshopmi ale v závere mali možnosť študenti sa trochu zrelaxovať návštevou profesionálneho fotoštúdia a múzea súčasného moderného umenia. Po všetkých to bol týždeň plný nových poznatkoch ktoré by mohli využiť aj v praktickom živote pri výkone svojej odbornej profesie.
Financované z programu Európskej únie Erasmus+

Posledná aktualizácia 20.7.2018