flag-de flag-gb flag-sr
partneri.png, 248kB
Odborná stáž žiakov v Plzni
20.5 - 1.6.2018
Odborná stáž žiakov v Tallinne
14. - 30. 5. 2018
Odborná stáž žiakov OA vo Wrexhame
12.4. - 1.5.2018
Odborná stáž žiakov v Gente
3.- 8.12.2017
Odborná stáž žiakov v Sokolniciach
26.11.- 8.12.2017
Odborná stáž žiakov v Wrexhame
15.- 29.11.2017
2.nadnárodné stretnutie v Sokolniciach
16.- 20.10.2017
Národné projektové aktivity
 
Odborná stáž žiakov v Plzni
14. - 26.5.2017
Odborná stáž učiteľov v Haapsalu
25.4. - 28. 4. 2017
Odborná stáž žiakov v Tallinne
25.4. - 5. 5. 2017
Mobilita pedagogických zamestnancov, Plzeň
12.12.-16.12.2016
Projektové stretnutie v Handlovej
27.11.- 4.12.2016
Odborná stáž bilingválnej OA vo Wrexhame
7.11.-2.12.2016
Odborná stáž žiakov v Sokolniciach
3.-14.10.2016
Odborná stáž grafikov vo Wrexhame
2.-21.10.2016
Pobyt učiteľov v Plzni
15.11. - 28.11.2015
Odborná stáž žiakov vo Wrexhame
8.11.- 27.11.2015
Plovdiv - 3. nadnárodné stretnutie
27.- 30.9.2015
Odborná stáž žiakov vo Wrexhame
25.4.2015 - 9.5.2015
Bezpečná energia - exkurzia
13.5.2015
Istanbul - 2. nadnárodné stretnutie
22.- 26.3.2015
Handlová - 1. nadnárodné stretnutie
2.- 4.12.2014
Pobyt učiteľov v Plzni
24.11.2014 - 29.11.2014Financované z programu Európskej únie Erasmus+

Posledná aktualizácia 20.7.2018