flag-de flag-gb flag-sr
partneri.png, 248kB

„Čistá energia- zelené riešenie pre Európu“

V utorok 29.11.2017 sme na pôde našej školy privítali partnerov z Bulharska, Českej republiky, Estónska, Grécka, Slovinska a Turecka, pretože v rámci projektu „Čistá energia- zelené riešenie pre Európu“ sa na našej škole konalo prvé nadnárodné stretnutie a prvá krátkodobá školiaca aktivita študentov a učiteľov všetkých partnerských škôl.

Študenti sa tri dni venovali vzdelávacím aktivitám, ktoré boli zamerané na využiteľnosť zdrojov energie a ekologické správanie sa. Počas workshopov hrali animovanú digitálnu hru, ktorá overovala ich vedomosti z tejto oblasti, pomocou programu SCRATCH sa učili ako podobnú hru vytvoriť, v programe Tinkercad naprogramovali predmety pre 3D tlač a pomocou stavebnice Arduino plánovali inteligentné budovy. Okrem technicky zameraných aktivít sa mohli prejaviť aj kreatívne: písali úvahy, maľovali tričká a tašky s témou ochrany životného prostredia.

Účastníci nadnárodného stretnutia, teda pedagógovia a manažment partnerských škôl, monitoroval vzdelávacie aktivity, tvoril a testoval metodické materiály, ktoré budú súčasťou elektronického praktického sprievodcu „Ako šetriť energiou“ a elektronického metodického materiálu „Vademékum energetickej efektívnosti“.

Ďalšie dva dni boli venované odborným exkurziám. V Bešeňovej to bolo využívanie geotermálnej energie a v Jakubovanoch –Jochoch návšteva elektrárne na biomasu. Popoludnie 2. decembra bolo venované prezentáciám prác, záverečnému kvízu a vyhodnoteniu stretnutia.

Napriek bohatému pracovnému programu sa našiel čas aj na spoločenské aktivity. Tureckí partneri si pripravili mini-koncert, ktorého súčasťou bol aj „projektový song“ , navštívili sme Bojnický zámok, ľadový dom na Hrebienku vo Vysokých Tatrách a presvedčili sa, že geotermálna energia má okrem technického aj príjemnejšie využitie v bazénoch kúpeľov v Bojniciach a aquaparku v Bešeňovej.

V Handlovej sa stretli mladí ľudia zo siedmich európskych krajín. Mladí, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť našej planéty, mladí, ktorí sa spriatelili a tešia sa, že sa opäť stretnú a svojimi „malými skutkami zmenia tvár sveta“.
Financované z programu Európskej únie Erasmus+

Posledná aktualizácia 20.7.2018