flag-de flag-gb flag-sr
partneri.png, 248kB

Erasmus+
KA2 Školské partnerstvá
Projekt Bezpečná energia - energia pre budúcnosť
2014-2016

projekt KA2
final CD - SK
ukončenie projektu
video z konferencie
Bezpečná energia
CD z Turecka
plagát
tajnička
odborná exkurzia
elektrárne na Slovensku
energetický test (sk)
dotazník (sk)
dotazník (anj)
5. nadnárodné stretnutie
4. nadnárodné stretnutie
3. nadnárodné stretnutie
2. nadnárodné stretnutie
1. nadnárodné stretnutie
info Erasmus+ (anj)
info Erasmus+ (sk)Financované z programu Európskej únie Erasmus+

Posledná aktualizácia 20.7.2018