flag-de flag-gb flag-sr
partneri.png, 248kB

KA1 - My vieme, vy viete, ale spolu dokážeme viac

Informácie o projekte
Harmonogram projektu
Stáž grafikov vo Wrexhame
Tvorba študentov zo stáže
Stáž vo Wrexhame (ppt)
Stáž grafikov - video
Stáž študentov bilingválnej OA vo Wrexhame
Stáž žiakov v Sokolniciach
Stáž učiteľov v Plzni
Stáž žiakov v Talline
Stáž učiteľov v Haapsalu
Stáž žiakov v PlzniFinancované z programu Európskej únie Erasmus+

Posledná aktualizácia 20.7.2018